následující text je převzatý z tiskové zprávy ECOBAT s.r.o. z 25. 3. 2019


Lidé v Hlavním městě Praze vytřídili a k recyklaci v loňském roce předali 287,1 tun baterií. Podle statistik neziskové společnosti ECOBAT s.r.o., která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, je to o 5 % vice než v předchozím roce. V porovnání krajů se díky tomu Pražané posunuli na třetí příčku. V přepočtu každý obyvatel vytřídil v průměru 222 gramů baterií. Nejvíce rostl sběr na sběrných místech v obchodech a do venkovnich červených kontejnerů na elektro a baterie.

Téměř polovina baterií, které jsou v Praze předány na recyklaci pochází ze sběrných míst v obchodech. Pro mnohé je to nedostupnější místo - prostě, když jdou nakoupit vezmou s sebou baterie a odloží je do sběrných nádob. Stoupá také obliba červených venkovních kontejnerů. K pozitivním výsledkům pomáhá i aktivní osvěta ze strany některých městských částí. Skvělou práci odvádí školy v rámci programu Recyklohraní, které se do sběru baterií také zapojuje.

V Česku končí na recyklaci necelá polovina baterii, které se dostanou do oběhu
V cele České republice bylo v loňském roce k recyklaci odevzdáno celkem 1 645 tun použitých baterií, což v průměru představuje 155 gramu baterií na jednoho obyvatele. Nejlepší ve sběru použitých baterií byli lidé v Jihomoravském kraji, kde se vybralo 247 gramu na obyvatele, naopak nejhorší třídiči byli v Moravskoslezském kraji se 73 gramy na obyvatele. Účinnost sběru baterií dosahuje v celé České republice 45 %. Na recyklaci tedy končí necelá polovina všech baterií, které byly dány do oběhu.

Přibývá lithiových baterií
Stále více elektronických spotřebičů obsahuje moderní lithiové baterie. Například množství lithiových Lion/LiPol akumulátorů se za posledních 8 let v Česku ztrojnásobilo z 233 tun v roce 2010 na 717 tun v roce 2018. S tím se pojí i zvýšené náklady na jejich recyklaci a bezpečnost při práci s nimi.
Roste též využívání průmyslových baterií včetně baterií podporujících e-mobilitu v elektromobilech nebo v elektrokolech. U běžných přenosných baterií je potěšující zvyšující se podíl alkalických baterií, které jsou ekologičtější než levnější zinkové. Velký potenciál je však stále v nabíjecích bateriích, v jejichž využívání mají Češi rezervy.

Sběr přenosných baterií po krajích 2018
Kraj Celkem kg Srovnání 2017/2018 Kg na obyvatele
Hl. m. Praha 287 087 5 % 0,222
Jihočeský 96 242 15 % 0,150
Jihomoravský 292 067 -4 % 0,247
Karlovarský 30 769 23 % 0,104
Královéhradecký 76 083 -11 % 0,138
Liberecký 49 128 19 % 0,111
Moravskoslezský 88 007 0 % 0,073
Olomoucký 79 549 -3 % 0,126
Pardubický 50 566 -8 % 0,098
Plzeňský 80 780 4 % 0,139
Středočeský 227 656 -21 % 0,068
Ústecký 77 549 4 % 0,094
Vysočina 114 013 1 % 0,224
Zlínský 95 229 5 % 0,163

Zdroj: ECOBAT s.r.o.

Má to smysl! Ze 100 kg baterií získáme 65 kg surovin.
Díky recyklaci získáme ze 100 kg použitých baterií 65 kg kovonosných surovin, z kterých je možné vyrobit nové produkty, včetně baterií. Čím více se tedy použitých baterií se dostane do recyklačního 1/2 procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit Zdraví nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Využitelnost takto získaných kovů je velmi široká od výroby turbín, kovových konstrukcí, akumulátorů, elektrických vodičů a chladičů, střešních okapů, popelnic, autobaterií, nástrojové oceli, dobíjecích i běžných baterií, sklokeramických varných desek, až po příbory, CD/DVD disky, mince, kosmetiku nebo šperky.,


Že jsou baterie malé a nevyplatí se jimi zabývat? Velká chyba!

V každé domácnosti v ČR se nachází desítky použitých baterii, které by měly být recyklovány. Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Na skládkách nebo ve spalovnách uvolňují škodlivé látky, které mohou znečistit ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.


ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2018 zpětně odebrala 1 645 tun baterií, což představuje 45 % baterií dodaných na trh.
ECOBAT s.r.o.provozuje více než 22 000 míst zpětného odběru.


Kontakty:

ECOBAT s.r.o., Eva Gallatová, manažerka marketingu
e-mail: eva.gallatova@ecobat.cz, tel.: +420 733 182 188, www.ecobat.cz