Pravidla pro poskytování příspěvku na hospodaření s dešťovou vodou schválila Rada městské části Praha-Ďáblice 30. září 2020. Jednorázový finanční příspěvek na jeden projekt činí maximálně 20 000 korun. Více informací na: https://dablice.cz/domains/dablice.cz/.