TRASA ČÍSLO: 26

rybníček uprostřed pr vinořský park Upravená orientační mapka trasy
bude doplněna v průběhu listopadu

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Vinořský potok vytéká z nádrže ve Kbelích, nedaleko kostela sv. Anny, tedy v blízkosti ulice Železnobrodské a Žacléřské.
Délka toku:12,98 km.
Velikost povodí: 12,98 km2.

Vinořský potok má, společně s potokem Červenomlýnským, oproti jiným pražským potokům jednu odlišnost. Vytéká totiž ven z území Prahy a posléze vtéká do Labe. Trasa tak propojuje hlavní město s Polabím a rozšiřuje možnosti výletů mimo území města.

Sledovat Vinořský potok od začátku jeho toku je poněkud nevhodné, protože cesta by vedla po hlavní a rušné ulici Mladoboleslavské, navíc zcela stranou přírody a bez jakýchkoliv zajímavostí. Proto je vhodnější začít trasu v Satalicích.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

1. varianta. Do Kbel se dostanete nejsnáze některou autobusovou linkou MHD, například: 146, 186 (jezdí od metra Černý Most), 185, 259, 280 (jezdí od metra Českomoravská) a další. Tato varianta je pro vás vhodná, pokud si chcete prohlédnout například Muzeum letectví a kosmonautiky, jinou zajímavostí Kbel je nový kostel sv. Alžběty. Bohužel další pokračování vaší cesty vede podél poměrně rušné komunikace Mladoboleslavské, a to až do Vinoře, kde se obě varianty spojují.

2. varianta.

Mnohem lákavější variantou je začít putování podél Vinořského potoku poněkud stranou od jeho vlastního toku. Autobusem číslo 186 (jezdí od metra Černý Most) dojeďte do Satalic k oboře a kapli sv. Anny.

Začátek pro cyklisty:

K začátku trasy podél Vinořského potoka vás dovede cyklotrasa A 44, která sem směřuje od stanice metra Letňany. Dále pojedete již po popisované trase , ale také po cyklotrase A 263, která vás dovede do Vinoře.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

Kaple sv. Anny

Autobusová zastávka v Satalicích u kaple sv. Anny. Jezdí sem linka č.: 186 od metra Černý Most. Od kapličky se vychází podél zdi PP Bažantnice v Satalicích, tedy ulicí Za kapličkou.

Kaple sv. Anny

0,6

 

Vstup do bažantnice

U vstupu do bažantnice je informační tabule nové interaktivní naučné stezky Vinořský park – Satalická bažantnice. Jedná se o devátou zastávku na stezce, ale pro vás bude první, jde pouze o číslování, které nemá vliv na prohlídku naučné stezky. Ta vás bude provázet až do Vinoře.
Z ulice Za kapličkou se odbočuje vpravo do PP Bažantnice v Satalicích, kterou se prochází rovně po lesní pěšince.

PP Bažantnice v Satalicích

1,1

 

Začátek aleje

Z bažantnice vychází alej s cestou uprostřed, která směřuje přímo k PR Vinořský park.

 

2,1

 

PR Vinořský park

Alej končí na rozcestí s dalšími alejemi, přímo směřuje trasa podél Vinořského potoka, která zde vstupuje na území PR Vinořský park. Celým Vinořským parkem prochází pohodlná lesní pěšinka, po které vede naše trasa.

PR Vinořský park

2,5

 

Výjezd z parku

Pěšinka a park končí kolmo na ulici Živanické, po které se jde vlevo po dél rybníka.

Zprava se přidává trasa vnějšího okruhu (Pražského kola) a CT: 8100.

 

2,9

 

Vinořské náměstí

Trasa se zde setkává s červenou značkou, po které pokračuje dále, to znamená vpravo dolů ulicí Urbanickou.

Vinoř

Zámek ve Vinoři

 

Odbočka do Ctěnic

nově zrekonstruovaný areál ctěnického zámkuZ Vinořského nám. lze odbočit do Ctěnic. Odbočka vede ulicí Bohdanečskou. Případně lze projít lesem po žluté značce, která vychází z Vinoře.

 

3,6

Cukrovarský rybník

Trasa jde podél Cukrovarského rybníka. Na jeho hrázi červená turistická značka a trasa podél Vinořského potoka vstupují do lesa a na úzkou pěšinku. Tento úsek je poněkud obtížněji sjízdný na kole, ale lze objet po hlavní ul. Mladoboleslavské.

 

5,0

 

Ul. Vinořská

Lesní pěšinka končí na Vinořské ulici, po které se jde vpravo k Jenštejnu. Trasa stále pokračuje společně s červenou turistickou značkou.

 

5,5

 

Rozcestí pod Jenštejnem

Červená značka se pod rybníkem na kraji Jenštejna setkává s CT č.: 0034. Trasa jde vpravo do Jenštejna.

 

6,1

 

Hrad Jenštejn

Trasa vede kolem zříceniny hradu v Jenštejně a pokračuje dále ven z obce společně s červenou značkou.

Jenštejn

7,2

 

Odbočka do Cvrčovic

zvonička nad cvrčovicemi, nejvyšší bod cesty podél vinořského potokaSpolečně s červenou značkou opouští trasa podél Vinořského potoka hlavní silnici Pražskou a pokračuje po polní cestě dolů, směrem do obce Cvrčovice.

 

7,9

 

Pod Cvrčovicemi

Červená značka vede na zarostlou cestu, která se dá obejít a pokračuje se po silnici vpravo.

 

8,9

 

Rozcestí v polích

Uprostřed polí je rozcestí, červená pokračuje rovně, trasa podél Vinořského potoka odbočuje vpravo na širokou cestu, která se postupně změní na asfaltovou silnici.

 

11,0

 

Popovice

V obci Popovice pokračuje trasa po silnici vlevo na Brandýs nad Labem.

 

12,3

 

Hrušovský rybník

Za hrází Hrušovského rybníka začíná Brandýs nad Labem, do kterého se vjíždí ulicí Výletní.

 

14,0

Masarykovo náměstí

Masarykovo nám., střed Brandýsa n. L. Zde jezdí mnoho autobusových linek směřujících do Prahy ke stanicím metra.

Brandýs nad Labem


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Samozřejmě lze pokračovat do druhé části dvojměstí, tedy do Staré Boleslavi. Z Masarykova náměstí v Brandýse n. L. jezdí do Prahy k metru mnoho autobusových linek.

Pro cyklisty:

Velkou výzvou k pokračování jsou trasy podél Labe, například ta směřující do Čelákovic a  odtud využít k návratu do Prahy vlak.


ZAJÍMAVOSTI

Kbely

Toto místo bylo trvale osídleno Slovany již od doby železné, ale první historická zmínka je až z r. 1130, kdy kníže Soběslav věnoval obec Vyšehradské kapitule. Za třicetileté války byly Kbely a celé okolí vypáleny. V Kbelých je také k roku 1366 připomínaná tvrz.

Kostel sv. Alžběty

Zcela nový kostel, byl postaven v období let 2001 až 2003, podle projektu Jana Korenčíka.

Tajné chodby

Tajné chodby prý vedly z Prahy Proseku, přes Vinoř a pokračovaly až do Brandýsa n. L. – St. Boleslavi a jejich průběh se prý shoduje s tokem potoka. Dodnes se skutečně dochovaly artefakty podzemních chodeb a prostor, které prý tvořily souvislý systém úkrytů a únikových chodeb. Chodby byly údajně budovány postupně několik století a propojily se staré štoly po těžbě pískovce v oblasti Proseku s prostory pod tvrzemi, zámky a kostely na trase z Prahy do Brandýsa n. L.

Letiště Kbely

Bylo vybudováno v roce 1920. Budovy vyprojektoval J. Gočár a O. Novotný. V současnosti je zde umístěna expozice letectva a kosmonautiky Vojenského muzea. Odtud proběhlo první rozhlasové vysílání v roce 1923.

Kostel Povýšení sv. Kříže

Původně románský kostel ve Vinoři je z poloviny 12. století, z kterého se zachovalo zdivo věže s fragmenty oken. V 1. polovině 18. století byl kostel barokně přestavěn. Opodál stojící fara7 se v roce 1948 stala centrem protikomunistického odboje, v té době zde sídlili Salesiání Dona Bosca.

 0 km Kaple sv. Anny
Kaple sv. Anny v Satalicích Kaple v Satalicích byla vybudována v roce 1730 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Původně tato kaple zakončovala barokní krajinný koncept začínající zámkem a kostelem Povýšení sv. Kříže ve Vinoři.

 

 0,6 km  PP Bažantnice v Satalicích

Přírodní památka o rozloze 15,18 ha vyhlášená roku 1951. Je zde chráněno zachování listnatého lesa, zejména starých stromů, jako biotopu vzácných druhů hmyzu. V návaznosti na Vinořský park, s nímž byla bažantnice spojena alejemi, krajinářsky cenné území.

 2,1 km  PR Vinořský park
cestička bujnou vegetací vinořského parku

Přírodní rezervace o rozloze 34,07 ha vyhlášená roku 1982. Původně zámecký park. Společně s Bažantnicí v Satalicích krajinářsky cenné území. Útočiště mnoha druhů rostlin a živočichů. Na vyvýšeném ostrohu nad pískovcovými skalami prehistorické osídlení, jde o slovanské hradiště s valy.

Uprostřed parku se nachází rybník s pěkným názvem U Kamenného stolu. Rybník byl v roce 2008 vypuštěn, aby mohl prodělat roce 2009 důkladnou revitalizaci. Bylo provedeno odbahnění, opraven ostrov a rekonstruována hráz.
Přesně na úrovni hráze vás jistě zaujmou nejrůznější útvary vytesané do skal. Podivné výklenky jsou údajně sedátka, sloužící kdysi k odpočinku lovců.

 

 2,9 km  Vinoř

Obec připomínána již roku 1088. V obci a jejím okolí kaple, které jsou součástí Svaté cesty.

 

 2,8 km  Kostel povýšení sv. Kříže ve Vinoři

  Původně románská svatyně z poloviny 12. století byla začátkem 18. století barokně přestavěna, údajně Františkem Maxmiliánem Kaňkou. V roce 1945 byl kostel poškozen při americkém bombardování. V těsném sousedství kostela stojí fara s hospodářskými staveními. Ve faře působili v roce 1948 představitelé protikomunistického podzemí.

 

 2,9 km  Zámek ve Vinoři
Zámek dal v letech 1719 – 1724 postavit hrabě Prokop Černín podle projektu F. M. Kaňky na místě středověké tvrze. Rod Černínů vlastnil zámek až do druhé světové války.
V současnosti je zámek pro veřejnost nepřístupný a můžete jej spatřit pouze z povzdálí.

 

 6,1 km  Jenštejn
zbytky zříceniny hradu v jenštejně Hrad založen v polovině 14. století a roku 1380 přestavěn pro arcibiskupa Jana z Jenštejna. Hrad byl opuštěn koncem 17. století a obyvateli rozebrán jako stavební materiál. Zachována válcová věž vysoká 22 metrů. Po roce 1975 byla věž opravena, je v ní muzejní expozice a z vrcholku pěkný výhled.

 

 14,0 km  Brandýs nad Labem
zámek v brandýse nad labem nádvoří zámku v brandýse nad labem Společně se Starou Boleslaví tvoří od roku 1960 dvojměstí. Město vzniklo z původní trhové osady při labském mostě, která byla se již v první polovině 14. stol stala městečkem. Renesanční zámek z r. 1565, původně hrad z r. 1300. Kostel Obrácení sv. Pavla, kostel sv. Petra, kostelík sv. Vavřince. Renesanční katovna se sgrafity, je zde expozice Polabí a síň útrpného práva.

 

Dřevčice

První zmínka o vsi je z roku 1052, kdy byla darována Břetislavem I. staroboleslavskému kostelu. Původně románský kostel z 11. stol., později upravován. Zvonice z roku 1695.

Tvrz v Dřevčicích

Původně gotická tvrz ze 14. století, která po husitských válkách zpustla. Později, kolem roku 1630 byla renesančně upravena a v 18. století přestavěna na barokní sýpku.

Stará Boleslav

Již v 9. století zde bylo slovanské hradiště, na jeho místě postavil Boleslav I. hrad. Zde u původního kostela sv. Kosmy a Damiána byl pravděpodobně roku 929 zavražděn kníže Václav.  Hrad byl roku 1420 zničen. Románská bazilika sv. Klimenta z 11. stol. Kostel sv. Václava, kostel Panny Marie.

Svatá cesta

Původní poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi, je vroubená výklenkovými kapličkami z roku 1674. Jednotlivé kapličky jsou od sebe vzdálené na délku Karlova mostu. Cílem poutí byl od roku 1620 bronzový reliéf Madony z doby kolem roku 1500, tzv. Palladium (ochrana) země České, je součástí hlavního oltáře poutního kostela Panny Marie z let 1617 – 23. V současnosti je ještě několik zachovaných kapliček, například mezi Dřevčicemi a Brandýsem je pouze jediná.


Co řekli autoři…

Pro pěší:

Jak již bylo v úvodu naznačeno, trasa podél Vinořského potoku nabízí zajímavou možnost, jak opustit území Prahy. Podél této trasy je velké množství nejrůznějších zajímavostí a navíc takřka celá trasa vede po klidných cestách, lesních pěšinkách nebo dokonce po zapomenutých silničkách.

Pro cyklisty:

V zásadě je celá trasa pro pěší průjezdná i na kole. Technicky náročnější úsek mezi Cukrovarským rybníkem a Jenštejnem lze objet po ulicích a silnicích. Celá trasa je velmi výhodná jako výjezd do Polabí. Nově je vyznačena cyklotrasa A 263, která vede po popisované trase od Satalic do Vinoře.