Rozdělení kompetencí v oblasti vodního hospodářství mezi odborem životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) a úřady městských částí Praha 1 - 22: