Na každém z dvaceti sběrných dvorů je umístěna nádoba, do které mohou občané zdarma odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky z domácností. Zavedená služba získává na popularitě, což dokazuje evidence přijatého množství. Od zavedení této služby se již vysbíralo celkem 1 065 kg olejů a tuků, které jinak převážné končí v kanalizaci.

Informační graf


Jak sbírat kuchyňský olej?
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech, avšak v žádném případě ne skleněných, ale pouze v plastových obalech: PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Co se s oleji děje dále?
Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.

Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením.