Objemný odpad mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním objemného odpadu na sběrných dvorech a mobilních sběrných dvorech jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny shromažďovací místa na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části.


Každoročně jsou přistavovány VOK v ulicích města dle příslušných harmonogramů MČ a dále VOK v rámci tzv. mobilních sběrných dvorů (MSD) občané zde mohou odevzdat výše uvedený objemný odpady.

o   Aktuální harmonogram přistavení VOK a MSD (dynamická mapa)


Časy a místa realizace si určují příslušné úřady městských částí hl. m. Prahy ve spolupráci s provozovatelem systému.


Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s objemným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 42 63.kontejner na velkoobjemový odpad