V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne do odvolání následovně:
 

 1. Svoz směsného odpadu probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 2. Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 3. Všechny sběrné dvory hl. m. Prahy jsou opět (po dočasném uzavření) otevřeny pro veřejnost i podnikatelské subjekty (otevřeny byly postupně od 30. března, další od 1. dubna, resp. 6. dubna), a to za dále specifikovaných provozních opatření k zajištění bezpečnosti obsluhy i návštěvníků sběrných dvorů  více informací
 4. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a "Stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu" v Dřevčické ulici je opět (po dočasném uzavření) otevřen pro veřejnost i podnikatelské subjekty od 8. dubna, a to za dále specifikovaných provozních opatření k zajištění bezpečnosti obsluhy i návštěvníků více informací
 5. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad je OBNOVENA od 14. 4. 2020, včetně MSD.
 6. Svoz nebezpečného odpadu:
  - Stabilní sběr a svoz NO - služba v rámci sběrných dvorů hl. m. Prahy byla obnovena, viz informace ke sběrným dvorům hl. m. Prahy výše,
  Další stabilní sběrny NO: Stabilní sběrné místo na adrese Dolnoměcholupská 577/27b je od  14. 4. 2020 v provozu podle provozního řádu.
  - Mobilní sběr NO – služba je OBNOVENA od 14. 4. 2014 (mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a jedlých olejů), a to plynulým navázáním na schválený harmonogram pro rok 2020
  - Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových společností:

V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s kontaktními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email).
Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

Ministerstvo životního prostředí a Statní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.
Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

 • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Další informace naleznete zde: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3

Informační leták MŽP "Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie" (pdf)

 

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.


V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29.