Území Prahy nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nemalé množství přírodních lokalit, které jsou jedinečné a cenné jak z hlediska přírodovědného, tak i z hlediska možného rekreačního využití. Přispívají k tomu i městem realizované projekty revitalizací, rekonstrukcí a obnov. Cílem sady Zelené mapy Prahy je posílení prezentace tématu ochrany životního prostředí v Praze prostřednictvím atraktivních tištěých i elektronických materiálů, které napomohou většímu zapojení obyvatel Prahy do praktické ochrany životního prostzředí a pražské přírody prostřednictvím jejich bližšího poznání.

Zelenou mapu Prahy 1. V PRAZE ZA PŘÍRODOU připravil pro MHMP v roce 2016 a 2017 ZO ČSOP 01/43 (grafické zpracování EnviTypo, podkladová mapa IPR Praha), nejnovějším je vydání 2020-2021 (grafické zpracování EnviTypo, podkladová mapa IPR Praha). Předpokládá se pravidelná aktualizace této mapy.


Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Aktuální vydání mapy je pro zájemce k dispozici
    • v tištěné podobě od prosince 2020 (vyd. 2020-2021) v distribučních místech projektu V Praze za přírodou (informační centrum MHMP /Mariánské námětí 2/*, v Turistickém informačním centru Pražské informační služby /Praha 1, Rytířská 12/*, ve vstupní hale MHMP v Jungmannově ul. 35/29 v Praze 1 /stojan v blízkosti podatelny/ a v prostorách OCP MHMP ve Škodově paláci /Praha 1, Jungmannova 35/29, 4. patro/, ve vybraných informačních střediscích ÚMČ hl.m. Prahy (*) a ve vybraných "knihobudkách" v Praze.
    • Pozn.: vzhledem k aktuálnímu nouzovému stavu je část standardních distribučních míst uzavřená (označ. *).
    • ke stažení v elektronické podobě (aktualizované vydání 2020-2021. ve formátu PDF, vel. 42 Mbyte)
  • další informace k mapě V Praze za přírodou
  • Pozn.: další aktualizace tištěné verze se předpokládá ke konci roku 2021.