• Zákon č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.
  • Novelizace zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), účinná od 1.4. 2015
  • Vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
  • Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí platí pro posuzování koncepcí a záměrů oznámených na příslušný úřad  do 31.12. 2001.