(Aktualizováno k 9/2021)

Organizace/ pracoviště, adresa Vedoucí pracovník Telefon, fax, e-mail

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01

MUDr. Zdeňka Jágrová
vedoucí služebního úřadu - ředitelka

Telefon ústředna: 296 336 711, sekretariát: 296 336 799
podatelna@hygpraha.cz,
IDDS: zpqai2i
http://www.hygpraha.cz/

Odbory na detašovaných pracovištích:

Odbor hygieny práce
Rybalkova 39, Praha 10, 101 00

Ing. Václav Krýsa
ředitelk odboru

tel.: 271 087 100
vaclav.krysa@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Odbor hygieny dětí a mladistvých
Měšická 646/5, Praha 9, 190 00

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru

tel.: 281 000 427
anna.fuleova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Pobočky:

- Pobočka Centrum a Západ
Dukelských hrdinů 11, Praha 7, 170 00
(působnost pro Prahu 2, 3, 5, 7, 13, 16 a 17)

 

tel.: 233 087 720, 758
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

- Pobočka Sever
Měšická 646, Praha 9, 190 00
(působnost pro Prahu 8, 9, 14, 18, 19, 20 a 21)

 

tel.: 286 883 001-2
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

- Pobočka Jih
Němčická 8/1112, Praha 4, 142 00
(působnost pro Prahu 4, 11 a 12)

 

tel.: 241 010 346-7
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

- Pobočka Východ
Rybalkova 293/39, Praha 10, 101 00
(působnost pro Prahu 10, 15 a 22)

 

tel.: 271 087 144
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

- Pobočka Severozápad
Nechanského 1/590, Praha 6, 160 00
(působnost pro Prahu 6)

 

tel.: 235 365 828
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

(Aktualizováno k 9/2021)

Česká inspekce životního prostředí
Pracoviště, adresa Telefon, fax, e-mail, IDDS
ČIŽP – Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 Dejvice

tel.: 233 066 111
ph.podatelna@cizp.cz
IDDS: 4dkdzty
http://www.cizp.cz