Fig. - Protected areas, their protection zones, nature parks, registered significant landscape elements and memorial trees, 2006

 Protected areas, their protection zones and nature parks, 2006

Source: MHMP, ÚRM

Tab. - Overview of areas of special protection of the City (10/2011)

  Name Cat. OP Established by Area [ha]

1.

Baba

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

5,99

2.

Barrandovské skály

NPP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

11,38

3.

Bažantnice v Satalicích

PP

Z

výnos MŠVU č. 91.629/51–IV/5, novela výnos MK ČSR č. 14.200/88 – SÚOP

15,90

4.

Bílá skála

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

6,40

5.

Bohnické údolí

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb.NVP

5,11

6.

Branické skály

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

8,17

7.

Cihelna v Bažantnici

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

5,31

8.

Cikánka I.

NPP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

4,54

9.

Cikánka II.

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

0,39

10.

Ctirad

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

6,53

11. Černé rokle NPP V usnesení č.262 Rady Středočeského KNV

13,30

(of which on the territory of the City of Prague approx. 2,51 ha)

12.

Čimické údolí

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

8,42

13.

Dalejský profil

NPP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

23,66

14.

Divoká Šárka

PR

V

vyhl. č. 12/1964 Sb. NVP

25,22

15.

Dolní Šárka

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

6,15

16.

Havránka

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

4,34

1ý.

Homolka

PR

Z

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

13,35

18.

Housle

PP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

3,71

19.

Hrnčířské louky

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

29,30

20.

Hvížďalka

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,48

21.

Cholupická bažantnice

PP

V

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

14,43

22.

Chuchelský háj

PR

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

18,00

23.

Chvalský lom

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,70

24.

Jabloňka

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,25

25.

Jenerálka

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,43

26.

Kalvárie v Motole

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

3,67

27.

Klánovický les – Cyrilov

PR

Z – Kl.l.
V – Cy.

vyhl. č. 1/1982, 5/1988 Sb. NVP a vyhláška ONV Praha – východ z 16. 2. 1990

364,91

28.

Klapice

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

18,16

29.

Královská obora

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP a nařízení č. 4/2006 Sb. hl. m. Prahy

90,89

30.

Krňák

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

27,60

31.

Ládví

PP

V

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

0,62

32.

Letenský profil

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,47

33.

Letiště – Letňany

NPP

V

vyhl. MŽP č. 184/2005 Sb.

50,98

34.

Lítožnice

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

29,30

35.

Lochkovský profil

NPP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

35,50

36.

Meandry Botiče

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

4,31

37.

Milíčovský les a rybníky

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

93,36

38.

Modřanská rokle

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

122,75

39.

Motolský ordovik

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,90

40.

Mýto

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

18,60

41.

Nad Mlýnem

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

3,89

42.

Nad Závodištěm

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

22,85

43.

Obora Hvězda

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

85,90

44.

Obora v Uhříněvsi

PP

V

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

34,56

45.

Okrouhlík

PP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

0,66

46.

Opatřilka – Červený lom

PP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

5,52

47.

Opukový lom Přední Kopanina

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP
a nařízení č. 13/2006 Sb. hl. m. Prahy

1,94

48.

Ortocérový lůmek

PP

Z

výnos MK ČSR č. 9.861/76

0,48

49.

Pecka

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,90

50.

Petřínské skalky

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP
a vyhl. č. 23/91 MHMP

8,80

51.

Pitkovická stráň

PP

Z

výnos MK ČSR č. 13360/68-II/2

0,55

52.

Počernický rybník

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

41,10

53.

Podbabské skály

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

0,84

54.

Podhoří

PR

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

8,43

55.

Podolský profil

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

2,70

56.

Pod školou

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

2,58

57.

Pod Žvahovem

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

0,50

58.

Požáry

NPP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

4,31

59. Prameniště Blatovského potoka PP

60.

Pražský zlom

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

0,35

61.

Prokopské údolí

PR

V

výnos MK ČSR č. 25.533/78

101,00

62.

Prosecké skály

PP

V

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,67

63.

Radotínské skály

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

27,64

64.

Radotínské údolí

PR

Z

výnos MK ČSR č. 8.200/75

98,52

65.

Rohožník – lom v Dubči

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

3,37

66.

Salabka

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

0,85

67.

Sedlecké skály

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

8,75

68.

Skalka

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

10,60

69.

Slavičí údolí

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

38,00

70.

Staňkovka

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

4,70

71.

Střešovické skály

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,45

72.

Šance

PR

Z

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

123,00

73.

Trojská

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

1,30

74.

U Branického pivovaru

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,66

75.

Údolí Kunratického potoka

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

150,20

76.

Údolí Únětického potoka

PR

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

59,60

77.

U Hájů

PP

Z

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

6,60

78.

U Nového mlýna

NPP

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

12,30

79.

U Závisti

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

0,70

80.

Velká skála

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

1,80

81.

V Hrobech

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

1,30

82.

Vidoule

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

8,65

83.

Vinořský park

PR

Z

vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP

37,35

84.

Vizerka

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

3,10

85.

V Pískovně

PR

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

7,73

86.

Xaverovský Háj

PP

Z

vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP

97,30

87.

Zámky

PP

V

vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP

5,05

88.

Zlatnice

PP

Z

vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP

3,26

89.

Zmrzlík

PP

V

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

16,10

90.

Železniční zářez

PP

Z

vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP

0,55

Roztocký háj – Tiché údolí

PR

Z

Výnos MŠVU č. 100.988/51-IV/5, novela
výnos MK ČSR č. 14.200/88-SÚOP mimo
hl. m. Prahy, zasahuje pouze část 50 m OP

Key:
PP Nature Monument
PR Nature Reserve
NPP National Nature Monument
OP Protection zone
Z Protection zone pursuant to the Act, i.e. 50 m wide
V Established protection zone
MŽP Ministry of the Environment of the Czech Republic
CHKO Protected Landscape Area Bohemian Carst

In total there are 90 areas of special protection on the City territory.

Category NM – 67
Category NR – 15
Category NNM – 8

OOP MHMP administers 77 protected areas. For the category of NNM as well as for areas located on the territory of The Bohemian Carst the competent authority is the Administration of PLO.

Source: OOP MHMP