Hlavním organizátorem a odborným garantem na území hl. m. Prahy je Národní muzeum. Ke sběru dat slouží mobilní aplikace iNaturalist, jejíž použití je opravdu velice jednoduché. Aplikace je na natolik inteligentní, že sama rozpozná o jaký druh rostliny či živočicha se jedná.

V letošním roce se Praha umístila (s 7757 pozorováními) na 40. místě z celkového počtu více než 159 přihlášených měst z celého světa.