TRASA ČÍSLO: 30

drahanský potok vtéká do dolní, přírodní části svého toku trasa podél drahanského potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis trasy byl aktualizován k 8/2009.
Stav k 7/2010 (kontrola trasy): Beze změn. Úsek, kde trasa vede po úzké pěšince a brodí se přes potok, stále mění svoji podobu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Drahanský potok začíná svůj tok přibližně na východním okraji Dolních Chaber, těsně pod hlavní komunikací Ústeckou.
Délka toku: 3,3 km

Drahanský potok protéká Dolními Chabry a pokračuje přes louky kolem mlýna a do údolí, které se postupně svírá. Kvalit Drahanského údolí si všimli i chataři  a již za první republiky zde začali budovat chatovou osadu.

Kvalita cesty, která tudy prochází se pohybuje od klidné asfaltky, přes širší lesní cestu až po krátký krkolomnější úsek, kdy se jde po úzké lesní pěšince přes kořeny a brody, aby se nakonec opět rozšířila na širokou lesní cestu.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Do Dolních Chabrů jezdí autobusová linka číslo: 162.

Začátek pro cyklisty:

Bohužel v blízkosti Dolních Chabrů nevede žádná cyklistická trasa.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Bílenecké nám v Dolních Chabrech

Zde je autobusová zastávka, nad ní je kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Na náměstí č. p. 15 je Duchoslavův statek. V těchto místech je rovněž dobré propojení do Čimic na trasu podél Čimického potoka. Z náměstí vede trasa podél Drahanského potoka pokračuje dolů, ve směru jízdy autobusu po ulici Pod Zámečkem.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Duchoslavův statek

0,4

 

Konečná autobusové linky MHH číslo: 162

Dále dolů ulicí K Draháni, po levém břehu potoka.

 

0,6

 

Modrá značka

Zleva se přidává modrá turistická značka, vedoucí od Čimic.

 

1,1

 

Konec asfaltové cesta

Na úrovni hráze dolní nádrže končí asfaltový povrch cesty, po které trasa vede.

 

1,7

 

Drahanský mlýn

Trasa vede kolem Drahanského mlýna.

Za mlýnem začíná chatová osada.

Drahanský mlýn

2,3

 

Konec chat

V cestě jsou osazeny ocelové sloupy, bránící vjezdu aut. Odtud se pokračuje po lesní pěšině, která několikrát překonává potok a její kvalita se zhoršuje.

Chatová osada

3,2

 

Modrá turistická značka

Zleva se přidává modrá turistická značka vedoucí od údolí Čimického potoka.

 

3,4

 

Ústí Drahanského potoka do Vltavy

Konec trasy. Drahanský potok vtéká do Vltavy. Kousek proti proudu je PP Zámky.

Rozcestí červené, žluté a modré turistické značky. Trasa ústí na CT číslo: 2, která vede podél Vltavy.

PP Zámky


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Další pokračování je shodné pro pěší tak pro cyklisty. Je možné vrátit se zpět do Prahy proti proudu Vltavy, jinak lze pokračovat po proudu Vltavy kdo Klecánek, kde je přívoz přes Prahu do Roztok.

Pěší navíc mohou po modré turistické značce vystoupat k Čimickému údolí, kde vede trasa podél Čimického potoka.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km   Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
starobylý kostelík stětí sv. jana křtitele v dolních chabrech Tento kostelík v Dolních Chabrech patří k nejvýznamnějším románským stavbám na území Prahy a k nejstarším stavebním památkám v Čechách. V apsidě jsou dochovány románské nástěnné malby z první poloviny 13. století. Vznik kostelíka je datován do 2. poloviny 12. století. V 18. století byl kostelík rozšířen, z téže doby zřejmě pochází i opodál stojící barokní zvonice.

 0 km   Duchoslavův statek

Bílenecké nám. 11, čp. 15. První doložená zmínka o tomto statku je z roku 1654, ale je jistě mnohem starší, minimálně z roku 1410. V současnosti má celý objekt barokní a klasicistní podobu z konce 18. století. Statek je od roku 1966 památkově chráněn a je ve velmi dobrém stavu.

1,7 km   Drahanský Mlýn
pěkně udržovaný drahanský mlýn Původní, dřevěný mlýn byl v 17. století zbořen a nahrazen současným, zděným objektem ve stylu rustikálního baroka. V roce 1910 bylo mletí zastaveno a o pět let později byl dokonce vypuštěn mlýnský rybník a přeměněn na pole.

2,3 km   Chatová osada
pitoreskní zákoutí chatové osady v drahanském údolí V dolní části údolí je chatová osada, která vznikla v 30. letech minulého století.

 3,4 km   PP Zámky

Přírodní památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor na území 5,23 ha. Jde o výrazný skalní ostroh s velmi dobře zachovalými společenstvy skal a skalní stepi a teplomilných křovin. Chráněná archeologická lokalita. Na vrcholové plošině skály bylo pravěké hradiště z období řivnáčské  (eneolit), dále zde bylo osídlení v době bronzové a raně slovanské (6. - 8. století). Dosud zachovalé valy.


Co řekli autoři…

Trasa podél Drahanského potoka je nejen významnou spojkou mezi Vltavou a oblastí Čimic a Bohnic. Tato trasa je rovněž příjemnou procházkou klidným prostředím Drahanského údolí. Navíc lze tuto trasu snadno propojit s trasou podle Čimického a Bohnického potoka.