TRASA ČÍSLO: 29

malebné jezírko na čimickém potoce trasa podél čimického potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k srpnu 2009.
Stav k 7/2010 (kontrola trasy): Průběh trasy je stejný jako doposud. Okolí trasy je udržováno, bohužel vlastní potok je takřka vyschlý a v nově, přírodně upraveném korytě (dříve betonový žlab, částečně svedeno pod zem) místy nic neteče.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Čimický potok vytéká z rybníčku na okraji sídliště Čimice.
Délka toku: 2,5 km.

Čimický potok se dá rozdělit na dva úseky. Horní část protéká PP Čimické údolí, sleduje ji modrá turistická značka a je velmi dobře průchodná. Druhá část, pod PP Čimické údolí, směřuje k horní části areálu bývalé dynamitky, cesta zde je neudržovaná a slepá, protože končí u oplocení.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Začít trasu podél Čimického potoku lze od autobusové zastávky „Čimice“ linek číslo: 152, 181 a 202.

Začátek pro cyklisty:

Začít tuto trasu na kole můžete na stejném místě, jako je začátek pro pěší.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Čimice

Autobusová zastávka „Čimice“. Hned naproti přes ulici Čimickou začíná park s kapličkou a rybníčkem, z kterého Čimický potok vytéká.

 

0,2

 

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Trasa vede po parkové cestě nad rybníčkem.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

0,4

 

Čimický rybník

Za hrází se pokračuje vlevo dolů po pěšince společně s modrou turistickou značkou do PP Čimické údolí.

PP Čimické údolí

1,5

 

Kostoprtsdký rybník

Kostoprtský rybníkPěšinka prochází údolím a vede kolem malého jezírka po pravé straně cesty. V těchto místech končí PP Čimické údolí.

 

1,7

 

Rozcestí

Pěšinka vystupuje na pole. Modrá značka odbočuje vpravo do Drahanského údolí, trasa vede vlevo, směrem na Bohnice.

 

Odbočka

2,5

Slepá odbočka k dynamitce

Pokud půjdete stále rovně, přes pole dolů ve směru toku potoku, dostanete se zanedlouho k hornímu konci oplocení areálu dynamitky. Cestou minete několik nevzhledných ruin staveb, které dříve sloužily jako střelnice a objekty dynamitky.

 

1,7

 

Rozcestí

Vlevo vede mírně stoupající cesta alejí do Bohnic a postupně se změní na ulici U Drahaně.

 

2,3

 

Terapeutická farma

Po levé straně je brána do objektu socioterapeutické farmy. Trasa pokračuje stále rovně.

 

2,5

 

Na pískovně

Ulice U Drahaně ústí kolmo do ul. Na pískovně. Zde se setkává trasa podél Čimického potoka s trasou podél potoka Bohnického.

 

4,5

 

Staré Bohnice

Autobusová zastávka „Staré Bohnice“ linky číslo: 102.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Trasu podél Čimického potoka lze snadno propojit s trasami podél potoků Drahanského a Bohnického.


ZAJÍMAVOSTI

 0,2 km   Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí pod Delvitou v Čimicích Kaplička v současném kontextu Klasicistní kaplička s půlkruhovou apsidou, zdobená plastikou sv. Jana Nepomuckého.

0,4 km   Čimický rybník
Rybníček v Čimicích Rybník je poprvé připomínán v roce 1890. V druhé polovině 20. století je jeho stav, stejně jako samotného Čimického potoka velmi zhoršil. Vinu na tom měla urbanizace okolí a jeho kanalizace. Rybník byl v roce 2006 zrekultivován a má nyní rozlohu 0,53 ha.

 

 0,4 km   Přírodní památka Čimické údolí

Přírodní památka. Od roku 1968 chráněný přírodní výtvor na území 11,23 ha. Obnažené skalní suky, tvořené výchozy buližníků, jde o krajinotvorný prvek. Uchovala se zde řada teplomilných rostlin a jejich společenstev, dále společenstva vřesovišť a údolní nivy.
V poslední době bylo Čimické údolí upraveno, byly vykáceny náletové dřeviny, tráva je spásána ovcemi. Čimický potok (přesněji potůček), který ještě před lety nebyl na povrchu patrný, nyní protéká malou strouhou.

 2,5 km   Dynamitka
Brána do bývalé dynamitky Původně první česká továrna na dynamit. Výroba zde byla započata v roce 1870, naposledy zde byly sklady Řempa a v současnosti je objekt v soukromých rukách, je příležitostně využíván a chátrá.

 


Co řekli autoři…

Čimický potok, především ve spojení s potokem Drahanským a Bohnickým, představuje lákavý prostor pro nenáročný výlet pěknou přírodou, a to vše na dosah od města. Jedinou chybou je neprůchodnost dolní části toku, kde je objekt dynamitky.