Na celkové rekultivaci  se pracovalo v letech 2015-2017. Nejprve se v r. 2015 opravovaly stávající tři rybníky včetně historické  Rudolfovy štoly, kterou se všechny rybníky ve Stromovce napájí. V roce 2016 byly na místě nejvíce podmáčených luk vybudovány dva nové rybníky o celkové ploše více než 13 200 m2, rovněž byla prokopána nová vodní koryta propojující  staré a nové rybníky do jedné soustavy. Nové rybníky byly navrženy také s ohledem na „Dubový pahorek“ tak, aby působil  jako ostrov, kterým historicky v 17. století skutečně byl. Celkově bylo vytěženo a odvezeno více než 17 700 m3 zeminy a bahna. V rámci nových rybníků byla postavena dvě dřevěná mola, umožňující snadný přístup k vodě, rovněž byl zprovozněn prám na ostrůvek na menším rybníku.

„Stromovka je nejvýznamnějším pražským parkem a jsem proto ráda, že se nám ji daří neustále rozvíjet. Byly opraveny existující rybníky, ale také jsme vybudovali nové, zrekonstruovali jsme cesty a postavili schodiště. Velká rekonstrukce centrální části ale není jedinou změnou, která se ve Stromovce odehrává. Nevyužitou část výstaviště jsme připojili k parku, čímž jsme ho zvětšili o 23 tisíc metrů čtverečních, ale hlavně se konečně začalo s dlouhé roky odkládanou rekonstrukcí Šlechtovy restaurace,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

V roce 2017 probíhala celková rekonstrukce všech cest (celková délka 3 900 m), staré poškozené asfaltové povrchy byly změněny na mlatové, část cest byla nově trasována tak, aby zohlednily a pro pěší logicky propojily nové vodní plochy, mola a nová schodiště. Ta byla vybudována na třech místech a  usnadňují překonání strmých břehů bývalého Rudolfova rybníka. Souběžně  probíhala v letech 2016-2017 rehabilitace trávníků na celkové ploše více než 93 000 m2 včetně terénních modelací  - odstranění historicky vzniklých nerovností. Centrální louka, kde je již hladina spodní vody níže než u luk poblíž rybníků, a je tedy sušší, bude nově velmi intenzivně udržována tak, aby ji bylo možné užívat jako pobytovou louku snášející větší zátěž

„Šlo o největší investiční akci ve Stromovce za poslední desítky let a doufám, že nyní bude v centrální části parku Stromovka na dlouhé roky klid, protože žádná podobně veliká akce už nebude potřeba,“ doplnila radní Jana Plamínková.

V roce 2017 byly dosazeny také nové stromy, celkem 163 kusů, a také mokřadní rostliny do břehů rybníků a leknínů (140 ks) na vodní hladinu. V rámci stavby bylo také v průběhu prací nalezené  historické napajedlo pro koně  repasováno na kašnu, bylo obnoveno pítko na dětském hřišti a pro celkové oživení vybudována fontána v novém rybníce.