LETIŠTĚ PRAHA / RUZYNĚ

Letiště je významným článkem dopravní infrastruktury České republiky. V posledních letech se počet odbavených cestujících pohybuje přibližně mezi 11 a 12 miliony cestujících za rok, v roce 2012 jejich počet dosáhl 10,8 milionu. Je jediným letištěm České republiky, které má více než 50 000 pohybů (startů a přistání) za rok, a proto něj vztahují všechna ustanovení směrnic EU k řešení hlukové problematiky - 2002/30/ES a 2002/49/ES.
Monitoring leteckého hluku a letových tratí je prováděn na 13 stacionárních měřicích stanicích v blízkém okolí letiště, které kontrolují rozsah ochranného hlukového pásma letiště Praha – Ruzyně (rok 2012).

Podrobné informace o hlukové zátěži z letecké dopravy a opatřeních ke snížení této zátěže jsou uvedeny v ročenkách Praha životní prostředí za jednotlivé roky (informace z RŽP 2012 - kapitola Hluk).

 

Rozmístění stacionárích měřicích stanic a ochranné hlukové pásmo letiště Praha – Ruzyně, 2012

Rozmístění stacionárích měřicích stanic a ochranné hlukové pásmo letiště Praha – Ruzyně, 2012

Pozn.: Modré bodové symboly reprezentují stacionární měřicí stanice.
Zdroj: Letiště Praha, a. s.

 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letového dne v roce 2012

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letového dne v roce 2012

Zdroj: Letiště Praha, a. s.