Vybrané ukazatele hlukové zátěže v Praze:

Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů – hlukový ukazatel Ldvn [dB], 2016

graf Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů Ldvn, 2016

Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů – hlukový ukazatel Ln [dB], 2016

graf Počet obyvatel ovlivněných hlukem ze všech zdrojů Ln, 2016

Pozn.: výpočty pro prezentované grafy byly realizované v rámci zpracování Strategické hlukové mapy 2017 pro aglomeraci Praha (z údajů roku 2016)
 

 

Souhrnné informace z ročenek Praha životní prostředí a z Elektronických zpráv o stavu a vývoji ŽP v Praze

Hlukové mapy