Sada sestává ze 4 informačních materiálů (skládačky) k parkům a komplexu parků a zahrad celopražského významu - 1. Petřín (zahrnuje komplex zahrad vrchu Petřína a zahradu vily Kinských), 2. Královská obora Stromovka, 3. Letenské sady a 4. Park na vrchu Vítkově.

Informační materiály jsou zájemcům k dispozici od poloviny září t.r. v tištěné podobě (ve standardních distribučních místech MHMP i spolupracujících subjektů) i v elektronické podobě (ve formátu PDF) na těchto webových stránkách.