Mapa je součástí sady tematických map připravovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015 pro orgány města, pracoviště a informační centra městských částí hl.m. Prahy, střediska ekologické výchovy a neziskové poradny v Praze a další subjekty pracující s veřejností.
1. vydání mapy bude po přípravě v roce 2019 distribuováno v průběhu března a dalších měsíců 2020 zájemcům na ÚMČ hl.m. Prahy a vybraným SEV a ekoporadnám v Praze, popř. i dalším zájemcům (zejména školám).

Pro OCP MHMP připravil IPR Praha v roce 2019.

Uvítáme veškeré Vaše případné připomínky a náměty ke zpracované mapě (prosíme o zaslání na adresu jiri.stach@praha.eu).


Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • mapa Místa realizace 2019-2020 (vyd. 2019) je od 11. března 2020 k dispozici (do rozebrání zásob) zájemcům v tištěné podobě /formát A1/ na pracovišti oddělení udržitelné energetiky (pracoviště EVVO) odboru ochrany prostředí MHMP ve Škodově paláci (Praha 1, Jungmannova 35/29, 4. patro, č. 463B) cca od pol. února 2020.
    V případě zájmu se, prosím, nejlépe ozvěte předem, e-mailem nebo telefonicky, abychom Vám potvrdili, že jsou mapy stále k dispozici.
  • mapa je dále k disp. ke stažení ve formátu PDF:
  • Návazná aktualizace s návazným dotiskem se předpokládá na konci roku 2020.