Téma setkání:
PALMOVÝ OLEJ - DOBRÝ SLUHA NEBO ZLÝ PÁN?

Termín a místo konání: čtvrtek 10.11.2016, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Časový plán setkání:

   
8:30 –   9:00 prezence účastníků 
9:00 –   9:05 slavnostní zahájení
9:05 –   9:15 představení projektu M.R.K.E.V.
9:15 –   9:30 prezentace projektu Skutečně zdravá škola
9:30 –   9:45 prezentace IC OSN V Praze na téma Svět v pohybu
9:45 – 11:15 úvodní přednáška
11:30 – 13:00 workshopy
13:00 – 14:00 oběd, veletrh, prohlídka areálu Toulcova dvora
14:00 – 15:30 workshopy (opakování)
15:30 – 16:00 ukončení setkání, předání osvědčení o účasti

Prezentace, úvodní přednáška:

 • Skutečně zdravá škola
  Přednášející: Jana Grosmanová, regionální koordinátorka projektu
 • Svět v pohybu (nejen migračním). Současná globální rizika a cíle udržitelného rozvoje
  Přednášející: Mgr. Michal Broža, pověřený řízením Informačního centra OSN v Praze
 • Úvodní přednáška: Aféra Palmový olej: my všichni chráníme deštné pralesy!
  Přednášející: Mgr. Stanislav Lhota, PhD., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, výzkumný pracovník ZOO Ústí nad Labem, člen Koalice proti palmovému oleji

Workshopy:

 1. SKRYTO ZA PALMAMI
  Lektor: Mgr. Jiří Nešpor, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno
 2. JÍDLO VYROBENÉ, SNĚDENÉ A VYHOZENÉ
  Lektorka: Ing. Jana Hrdličková, SEV Toulcův dvůr, Sdružení SRAZ, z.s.
 3. PRALESY
  Lektorka: Bc. Marta Veselá, SEV Toulcův dvůr, Botič o.p.s.


Akce je akreditována MŠMT, osvědčení o účasti obdrží účastníci na konci setkání.

Účastnický poplatek na setkání je 400 Kč. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení a oběd. Po přihlášení bude škole vystavena faktura.

NA SETKÁNÍ JE POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!
On-line přihlášku najdete od 1.9.2016 na adrese www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/pro-pedagogy

Místo konání: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00  Praha 10
Spojení MHD: ze stanice metra Skalka (A), Opatov (C) a Vysočanská (B) bus 177 do zastávky Toulcův dvůr.

Pořadatel: Hlavní město Praha
Organizátor: Botič o.p.s., Kontakty: tel.: 271 750 548 / 602 509 815, e-mail: programy@toulcuvdvur.cz, www.toulcuvdvur.cz