Akce určená veřejnosti bude probíhat 2. června 2016 v Parku Přátelství od 9:00 do 18:00 hod a bude zaměřena na problematiku životního prostředí a bezpečnou a šetrnou dopravu. Jedná se již o desátý ročník tradiční akce.

Tematickými okruhy letošní akce jsou:

 • Ochrana ovzduší
 • Včely a včelařství
 • Nakládání s odpady
 • Život stromů
 • BESIP
 • Lidé a pes ve městě
 • Svozová technika

Doprovodný program:

 • Simulace jízdy v opilosti
 • Automobilový simulátor nárazu
 • Draví ptáci
 • Zahradnická škola Jarov - prodej květin
 • Opékání špekáčků

Účast přislíbili:

Městská část Praha 9, Asekol, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., BESIP, Český hydrometeorologický ústav, Diakonie Broumov, Dům dětí a mládeže Praha 9, Ecobat, EKOKOM, EKOLAMP s.r.o., Elektrowin, Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, HORTUS správa zeleně s.r.o., Komunální technika, s.r.o ,
Lesy hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Opravárna - komunitní web podporující opravu rozbitých výrobků, PENTHEA, občanské sdružení, Pražské služby a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Výtvarná dílna - bambulky a příze, Zvonečník o.s. - sdružení pro udržitelný rozvoj a ochranu prostředí,

Občerstvení:

Zvláštní poděkování: