Magazín je určen zájemcům o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu v Praze, odborníkům v této oblasti, stejně jako laické veřejnosti. Stejně jako v předchozích pěti číslech se i zde střídají články teoretické a vědečtější s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety, na zajímavé akce v Praze, nebo na zajímavou literaturu.

Letošní třetí číslo časopisu je věnováno problematice dopravy v Praze, veřejné, osobní i obslužné. Články se zabývají např. možnými i reálnými střety, teorií, východisky i metodikou vzdělávání tohoto aktuálního tématu. V magazínu naleznete články a informace o urbanismu, o historických dopravních cestách, o studánkách, také o pražských sadech nebo o letošní krajské konferenci EVVO.

Čtenářům doporučujeme poutavý rozhovor s Ing. Markem Zděradičkou z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) o budoucnosti pražské dopravy, o Plánu udržitelné mobility a zajímavých souvislostech.

Ani v tomto čísle nechybí tradiční rubriky o dění v oblasti ekologické výchovy v Praze, o aktivitách ekovýchovných spolků, městských částí nebo Magistrátu HMP a příspěvkových organizacích města, ve formě článků a kalendáře akcí v nejbližších měsících.


Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu):