První číslo roku 2021 se věnuje zemědělství, hospodaření s půdou a krajinou a různým pohledům, jak se na tuto problematiku v Praze můžeme podívat.

A protože se v časopisu věnujeme ekologické výchově a vzdělávání, najdete zde pohledy didaktické, osvětové, ale i praktické. Podařilo se nám do tohoto čísla vměstnat hodně inspirativních projektů a příkladů, jak s půdou šetrně pracovat, jak motivovat a přivést děti i dospělé k lásce a pokoře k půdě.

Přečíst si můžete o výsledcích celostátního výzkumu ekogramotnosti žáků 2. stupně základních škol. Na výzkumu se podíleli odborníci na vzdělávání z Masarykovy univerzity a Univerzity J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou školní inspekcí a organizací BEZK.

Naleznete zde články o udržitelném sadaření a starých ovocných odrůdách (ČSOP), o semínkovnách a semenných bankách, o městských farmách (SEV Toulcův dvůr), o pastvě v Praze (Jestřábník) nebo komunitním pěstování a zahradničení.

Zprostředkujeme Vám pohled na hospodaření s půdou a krajinou nejen od pedagogů, lektorů, úředníků, ochranářů, ale také od zemědělců. Doporučujeme rozhovor se zemědělcem Petrem Řebíčkem, který hospodaří na území Prahy v její severovýchodní části, především v okolí Vinoře.

Nechybí ani pravidelné rubriky, obsáhlá část s přehledem aktuálních a nových projektů pražských ekovýchovných spolků a ekocenter, kteří ani v této "koronavirové" době nezahálejí. Jan Moravec nás v pravidelné rubrice Za přírodou v Praze tentokrát provede pražskými vinicemi, kterých je překvapivě mnoho, historických i nově vznikajících.

Na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení také všechna předešlá čísla našeho časopisu.

 

Přejeme Vám hezké čtení

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/