Cílem kampaně je informovat o důsledcích klimatické změny a představit způsoby, jak je možné se na tuto již probíhající změnu adaptovat. Pro návštěvníky je připravena řada interaktivních workshopů, na kterých si ukážeme, jaký význam pro nás má městská zeleň a obsah vody v půdě, jakým způsobem se nás dotýká nedostatek těchto dvou důležitých složek a jak je také my můžeme ovlivnit ve prospěch svého zdraví i přírody. Pokud je Vám téma blízké, těšit se můžete například na přiblížení témat týkajících se koloběhu vody v přírodě, významu jejího obsahu v půdě, významu vody pro člověka v souvislosti s pitným režimem, využití dešťové vody v městském prostředí, důležitosti zelených ploch ve městě, jakým způsobem ovlivňuje každodenní chování obyvatel stav naší krajiny a mnoho dalších zajímavých informací.

Dopolední blok této akce bude tradičně věnován zejména skupinám dětí z MŠ a ZŠ. Odpoledne se zaměříme na rodiny s dětmi i další návštěvníky.