Akce byla realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi.

V jednotlivých dnech byl v určený den od 9:00 do 17:00 hodin v provozu informační stánek, na kterém probíhaly všestranné informační aktivity k problematice ochrany životního prostředí v Praze. Nosným tématem bývá standardně problematika třídění a recyklace odpadů a v letošním roce přibyla také tématika luštěniny a jejich přínos pro lidské zdraví v rámci vyhlášení Mezinárodního roku luštěnin (OSN). K dispozici byly zájemcům různé informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně, vody, využívání energie aj. Občané měli také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a příslušné svozové techniky. K dispozici měli i dvě barevné velkoformátové mapy, které se týkaly sběru odpadů na území Prahy a systému zvláště chráněných území.

Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2015, orientační mapa

Největší zájem byl o informační materiály na téma kompostování, o letáky lesy a lesoparky, chráněná přírodní území Prahy a také o nové cyklomapy. Občané se zajímali o sběrné nádoby na kov, jak využít dešťovou vodu, co se vyrábí při recyklaci z plastů, proč jsou vhodné luštěniny a jak se připravují.

Na každém stánku byl připraven bohatý program pro děti a dospělé, probíhaly tematicky zaměřené hry a soutěže realizované kvalifikovanými lektory Ekocentra Koniklec. Děti si mohly vyzkoušet recyklaci na plátně, dozvědět se, kde se bere energie a nebo jak ušetřit energii doma, proč ubývá vodních zdrojů a probrat téma světelné znečištění a zvířata. Velký zájem byl i o poznávání luštěnin.

V rámci kampaně bylo osloveno celkem 732 občanů, zodpovězeno 60 dotazů, distribuováno bylo cca 1050 kusů informačních materiálů. Herních aktivit a výukových programů se zúčastnilo celkem 608 dětí a mládeže (21 tříd ZŠ a 3 třídy MŠ).

V rámci spolupráce se k akci připojily následující společnosti - Pražské služby, a.s.EKO-KOM a.s., kolektivní systémy (Asekol, a.s., Elektrowin a.s, Ekolamp, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy a Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., které měly pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí, informačních materiálů a pro děti vědomostní soutěže a hry. V rámci jednotlivých uvedených lokalit byla dohodnuta i spolupráce s městskými částmi Praha 2, Praha 6 a Praha 7.