Retenční nádrž Nebušice se nachází v úzkém údolí Nebušického potoka v severozápadní části Prahy. Nádrž nyní slouží zejména k předčištění dešťových vod, které jsou do ní svedeny z nedalekého areálu rodinných domků a k zmírnění povodňových průtoků. Do roku 2016 nádrž fungovala také jako třetí stupeň čištění pro čistírnu odpadních vod v Nebušicích. V průběhu roku 2016 však bude čistírna v Nebušicích zrušena a veškeré odpadní vody se svedou do Ústřední čistírny odpadních vod. Do nádrže tak bude přitékat pouze dešťová voda a voda z pramenů.

Odbahnění a stavební práce provádí příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy.


Další informace a fotografické přílohy na stránkách Pražská příroda