Velká revitalizace Lipanského potoka byla doplněna o 120 stromů a 600 vrbových řízků. Další stromy budou vysazeny okolo Hornoměcholupské nádrže, retenční nádrže Chaby v Řeporyjích, kolem Proseckého potoka a Botiče u Kozinova náměstí v Hostivaři. Nové stromy porostou od letošního jara také kolem rybníka Terezka v Liboci, kde se rozšířil i třešňový sad. Právě zrekonstruovanou hráz Milíčovského rybníka ozdobí nová dubová alej. Rozsáhlé výsadby proběhnou také kolem Svépravického potoka v Horních Počernicích, kde se v rámci výstavby lesoparku V Ladech právě dokončuje oprava Biologického rybníka.

Klademe velký důraz na to, aby břehové porosty byly druhově bohaté a pokud možno i věkově různorodé. Nejčastěji se vysazuje vrba, olše, javor mléč i babyka, dub, jasan, střemcha a jilm, doplněné o různé druhy keřových vrb.

Výsadby na Lipanském potoce prováděla firma Stavby rybníků s. r. o. Ostatní výsadby prování městská organizace Lesy hl. m. Prahy.