Informační leták je v současné době k disp. v tištěné i v elektronické podobě.

Vydalo jej Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OCP MHMP) v roce 2020 (2. upravené vydání, 1. vydání je z roku 2017).  Na obsahu se podíleli MUDr. Cabrnochová, MUDr. Audolenský a Kristián s.r.o.


Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • 2 upravené. vydání (rok 2020) - v průběhu jara/léta 2020 probíhá cílená distribuce na ÚMČ v Praze, vybrané NNO a další subjekty. Infomateriál je dále k dispozici zájemcům v informačním centru MHMP na Mariánském náměstí. Dále bude zájemcům k dispozici také v rámci akcí pro veřejnost pořádaných hl. m. Prahou k problematice životního prostředí v Praze.