Datum konání: 19. 3. 2015, 15:00 hodin (13:00 - 15:00 ŘV)

Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice, budova „Mlýn“

Přítomni za PS EVVO:

 • Ing. Václav Nejman (hlavní koordinátor EVVO)
 • Ing. Jitka Janovičová (MZO MHMP)
 • Ing. Markéta Jánská (MZO MHMP)
 • Mgr. Petr Daniš (Sdružení Tereza)
 • Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
 • Ing. Pavlína Gucká (SMS MHMP)
 • Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
 • Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice)
 • Mgr. Ing. Petr Holý (Státní fond životního prostředí)
 • Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)

Host:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. (Lesy hl. m. Prahy, ředitel organizace)


I. Program jednání

 • jmenování členů PS EVVO
 • informace ohledně schváleného rozpočtu EVVO na 2015
 • konference EVVO
 • diskuze a připomínky k jednotlivým bodům

  

II. Průběh jednání

 • Jednání PS EVVO navázalo na jednání Řídícího výboru KK EVVO.
 • Václav Nejman předal členům PS jmenovací dekrety a představil nové členy.
 • Markéta Jánská a Jitka Janovičová (MZO MHMP) informovaly o situaci ohledně schváleného rozpočtu na EVVO pro rok 2015. Navržená částka nebyla ZHMP krácena a rozpočet byl schválen v předloženém rozsahu.
 • Příprava konference EVVO 2015

Markéta Jánská seznámila se stavem přípravy letošní konference EVVO. MZO MHMP připravuje vypsání zakázky na zajištění konference.

Termín:

Proběhla diskuze ohledně termínů realizace konference. MZO MHMP navrhl dva možné termíny: 1. období květen, 2. období září/říjen.  Z důvodu dostatečného času na přípravu a především vhodnějšího termínu z pohledu co největší možné účasti učitelů byl vybrán přítomnými podzimní termín konference.

Téma:

Vztah k místu kde bydlím.

Podpora zájmu o své okolí, představení možných aktivit zapojení škol.

Markéta Jánská informovala, že konkrétní témata přednášek a workshopů budou vycházet z nabídek zájemců o realizaci této zakázky.

Z následné diskuze vzešel námět pozvat na konferenci studenty závěrečných ročníků Pedagogické fakulty UK.

Místo realizace:

Proběhla diskuze k místu realizace konference. Dle MZO MHMP by konkrétní lokalita měla být součástí nabídky. Z diskuze vzešel námět vybrat lokalitu, kde bude možné přímo v terénu realizovat workshopy s ukázkami dobré praxe.

 • Markéta Jánská informovala o narůstajícím zájmu lektorů EVVO o kvalifikační školení. Je potřeba v následném období zajistit tuto formu vzdělávání.

 

III. Další termín jednání

Vzhledem k součinnosti PS EVVO a ŘV KK EVVO budou další termíny jednání koordinovány s postupem prací na přípravě KK EVVO.

Předpokládaný další termín jednání bude upřesněn v nejbližší době.


V Praze dne 19. 3. 2015

Zapsala: Petra Fišerová