Na obnově Lítožnického rybníka se pracuje již dlouhou dobu. Jeho hráz dostává finální vzhled a je dokončené nové vypouštěcí zařízení. Díky tomu mohly být zahájeny práce na revitalizaci potoka Říčanka pod rybníkem v celkové délce cca 0,5 km.


Stavba: Revitalizace Říčanského potoka pod Lítožnicí
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Martina Buchtíková (tel: 236 005 810)
Projektant: Envicons s. r. o.
Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o.
Doba realizace: srpen 2019 – prosinec 2019