Podél Rokytky v Běchovicích se táhne pozemek, který bývá často podmáčen. Pozemek je v majetku hl. m. Prahy a dříve byl obhospodařován jako pole.

Celé toto území mezi Rokytkou a Říčankou prochází nyní velkou proměnou – v rámci projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky“ zde postupně vzniká nový lesopark Robotka. Součástí těchto úprav je i tento podmáčený pozemek, který byl navržen k zatravnění a výstavbě tůní. Tůně jsou totiž nejen zajímavým krajinným prvkem, ale také jsou důležité pro řadu rostlinných i živočišných druhů, zejména pro obojživelíky, ale také pro plazy, bezobratlé živočichy nebo ptáky.

Hloubení těchto tůní právě začalo a podél Rokytky postupně vzniká 6 velkých a malých tůní o ploše více než 2 000 m2. Od okolních obhospodařovaných pozemků oddělí tůně nízký val, který bude bránit zejména smyvům půdy do tůní. Okolí se zatravní a vznikne zde vlhká louka. Součástí projektu je také vyčištění původní lesní tůně na pravém břehu Rokytky