Na e-lab workshopu česká metropole představila záměry Klimatického plánu Prahy do roku 2030. Kromě vysokých cílů v oblasti energetických úspor zahrnuje plán také podporu vzniku energetických komunit. Jak jsou Česká republika a její obyvatelé připraveni na tento nový přístup k výrobě a sdílení energií? To bylo tématem rozhovoru s Miloslavem Fraňkem z oddělení energetického managera pražského magistrátu a Terezou Mc Laughlin Váňovou ze Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Pražské společenství obnovitelné energie má ambice stát se první energetickou komunitou v České republice. Podle Klimatického plánu hlavního města Prahy by v české metropoli mělo být do roku 2030 instalováno více jak 20.000 fotovoltaických výroben.

Podcast Pražská epizoda (v angličtině) je k dispozici na stránkách Energy Cities.

Příloha: