(obsah článku je převzatý z tiskové zprávy k projektu ze dne 5. 6. 2020)


“Výrazný úbytek motýlů je v posledních desetiletích pozorován po celé Evropě. Jaká je situace konkrétně v Praze, kde se historicky vyskytovalo na 75 % všech druhů denních motýlů ČR, to nevíme. Lidé nám tak mohou pomoci vytvořit atlas rozšíření denních motýlů Prahy,” řekl entomolog Oldřich Čížek ze spolku Hutur, který zaštiťuje projekt mapování spolu s Národním muzeem, Fakultou životního prostředí ČZU a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

“Chceme posoudit současný stav ohrožení denních motýlů, kteří žijí na území našeho hlavního města. Proto jsme se rozhodli zpracovat vůbec první atlas rozšíření denních motýlů Prahy, který pomůže odborníkům i veřejnosti v ochraně pražských motýlů. Díky finanční podpoře hl. m. Prahy tak v roce 2020 mapujeme výskyt denních motýlů po celé Praze. Při hledání motýlů se ale nedostaneme všude – třeba na soukromé zahrádky, do vnitrobloků či do průmyslových areálů. Navíc není v našich silách navštívit absolutně všechna místa v Praze. Proto se obracíme na veřejnost s prosbou o zapojení do hledání motýlů,“ vysvětlil situaci Čížek.

Aplikace iNaturalist podle fotografie sama nabízí určení pozorovaného druhu a její ovládání je velmi intuitivní. Pouze s mobilním telefonem se tak mohou obyvatelé Prahy zapojit do vědeckého výzkumu, ať už v parku, na výletě nebo třeba na cestě do práce,“ vysvětluje RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea. „Rozhodli jsme se projekt podpořit oceněním nejlepších pozorovatelů, mimo jiné návštěvou běžně nepřístupného entomologického depozitáře Národního muzea. Soutěží se hned ve dvou kategoriích: o největší počet uložených pozorování a o největší počet zaznamenaných druhů,“ říká dále Ivo Macek.

A kde hledat v Praze motýly? „Naprostá většina pražských motýlů žije v přírodních územích, která jsou přísně chráněna. Ale Praha, to není jen síť rezervací. Máme tu parky a zahrady, městskou zeleň, okolí Vltavy i okrajové části Prahy, ve kterých se prolíná zemědělská krajina a velkoměsto. Jenže o motýlech v těchto místech zatím nevíme prakticky vůbec nic,“ řekl entomolog Tomáš Kadlec z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, který se podílí na systematickém mapování pražských motýlů.

Jedním z partnerů mapování denních motýlu v Praze je i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Kromě toho, že poskytneme pozorování uložená do Nálezové databáze ochrany přírody spravované AOPK ČR, podpoříme mapování motýlů v Praze zahrnutím do našeho projektu Bílá místa, který je věnován cílenému mapování neprozkoumaných lokalit“, řekl Karel Chobot.

„V Praze se dlouhodobě snažíme provádět péči o zeleň i s ohledem na motýly. Vytvořit vhodné podmínky pro život motýlů v samotném centru města je ale často složité. Vždy se snažíme najít kompromis mezi požadavky veřejnosti a prostorem pro přírodu. Proto jsme velmi zvědaví na výsledky projektu. Budeme tak moci zhodnotit naše dosavadní kroky v péči o pražskou přírodu,“ řekl Jiří Rom, specialista péče o chráněná území z Magistrátu hl. m. Prahy.


ohniváček černočárný

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) je novým přírůstkem do fauny denních motýlů Prahy. Jedná se o snadno určitelný druh. A protože se v Praze pozvolna šíří, lze při pomoci veřejnosti očekávat nálezy z řady nových lokalit. Nejčastěji jej můžeme zastihnout na vlhkých loukách či v okolí vodních toků, kde rostou šťovíky, na kterých se vyvíjejí jeho housenky. (Foto: Marek Vojtíšek)

ohniváček černočárný (Foto: Marek Vojtíšek)

vřetenuška pozdní

Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) patří k našim nejbarevnějším zástupcům čeledi vřetenuškovitých. Díky tomu je snadno poznatelná. Na území Prahy se nachází jen velmi málo lokalit s jejím doloženým výskytem. Potkat ji můžeme např. na suchých stráních s porosty máčky ladní v přírodní rezervaci Prokopské údolí nebo přírodní památce Baba. (Foto: Marek Vojtíšek)

vřetenuška pozdní (Foto: Marek Vojtíšek)

perleťovec stříbropásek

Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) je naším běžným a prakticky nezaměnitelným druhem denního motýla. I znalost rozšíření tohoto běžného motýla v Praze je v současnosti velmi nízká. Dospělce nejčastěji zastihneme, jak sají nektar na osluněných lesních loučkách, světlinách či lesních cestách. Vyskytuje se také na křovitých stráních, náspech železnic atp. (Foto: Marek Zlatník)

perleťovec stříbropásek (Foto: Marek Zlatník)

Kontakty:

Řešitel projektu

Oldřich Čížek – spolek Hutur
e-mail: Oldrich-Cizek@seznam.cz, telefon: +420 604 207 584

Partneři projektu

Jiří Rom - Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí
e-mail: jiri.rom@praha.eu, telefon: +420 236 005 820

Petra Caltová – Národní muzeum
e-mail: petra.caltova@nm.cz, telefon: +420 224 497 982

Tomáš Kadlec – Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
e-mail: kadlect@fzp.czu.cz, telefon: +420 739 312 295

Karel Chobot – AOPK ČR
e-mail: karel.chobot@nature.cz, telefon: +420 739 312 295