Odpovědi pomohou při přípravě územní studie, která by měla určit pozitivní vývoj této oblasti, kde je většina pozemků v majetku města či městských částí, a proto nabízí i jiné než komerční využití. Dotazník je k dispozici na: https://praha19.cz/