Čistotu vody ze studánky dvakrát ročně zkouší Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a podle zkoušek nesplňuje požadavky na pitnou vodu. Více na: https://www.praha-lysolaje.cz/