Jedná se zejména o odstraňování nepůvodního a stanovištně nevhodného dubu červeného. Obnova lesních porostů je v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosystémech. Podrobnosti na: https://dablice.cz/domains/dablice.cz/