Rybník vznikl v 2. polovině 19. století, od 80. let 20. století však chátral. V roce 2020 byl jeho stav velmi neutěšený – měl podemleté břehy a hráz protékala. Velký podíl na tomto stavu mělo přerybnění a výskyt nutrií.

Dnes je hráz rybníka opravená a opevněná kamennou dlažbou. Podemleté břehy jsou stabilizované balvanitou rovnaninou. K tomuto řešení jsme přistoupili z pragmatických důvodů. Jedná se totiž o vodní plochu v parku a vlivem rozrůstající se zástavby zde je a bude velký tlak lidí, kachen a psů.

Ostrov rybníka je nyní rozšířen a také zpevněn. Na jižním břehu rybníka bylo vybudováno kamenné schodiště, ke kterému je přikotvené plovoucí molo. Další schodiště bylo zbudováno i ve východní části u vstupu od Schoellerovi ulice.