Opravena bude hráz, která se vyčistí, urovná a opevní kamennou dlažbou. Také se opraví a rozšíří bezpečnostní přeliv. Rybník dostane nové vypouštěcí zařízení a všechny betonové konstrukce budou obloženy kamenem.

Pokud vše půjde podle plánu, budou práce hotové do konce června příštího roku (6/2019) a v létě může být rybník opět napuštěn.

Součástí revitalizace je také úprava Svépravického potoka mezi Biologickým a Xaverovským rybníkem. Potok bude vyčištěn, rozmeandrován a v jeho okolí vzniknou drobné vodní plochy, které jsou důležité zejména pro obojživeníky, ale ocení je také ptáci a savci. Území mezi dálnicí a rybníkem se upraví jako krajinářský lesopark.


Stavba: Revitalizace Biologického rybníka
Investor: Hlavní město Praha , Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Projektant: Envicons s. r. o.
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy ‒ středisko Vodní toky