Rybníky

Pozn.: pokud není v textu uvedeno jinak, je vlastníkem Hlavní město Praha a správcem jsou Lesy hl. m. Prahy.

název  základní informace další informace

Branický rybník

Katastrální území: Praha 4 - Hodkovičky
Vodní tok: Branický potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný
Plocha hladiny: 285 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 005
Objem nádrže: 275 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 1,5 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

Butovický rybník

Katastrální území: Praha 5 - Jinonice
Vodní tok: Jinonický potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 1 875 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 011
Objem nádrže: 2 400 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Cukrovarský rybník

Katastrální území: Praha – Vinoř
Vodní tok: Vinořský
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický, chov ryb
Plocha hladiny: 7 000 m2
ČHDP: 1 – 05 – 04 – 006
Objem nádrže: 6 200 m3
Typ vzdouvací stavby: betonová hráz s kamenným obkladem
Rybí hospodaření: ČRS územní svaz města Prahy
podrobné informace na webu Pražská příroda

Chaberský horní rybník

Katastrální území: Praha - Dolní Chabry
Vodní tok: levostranný přítok Drahaňského potoka
Typ nádrže: napájená z pramenů a dešťové kanalizace
Účel nádrže: krajinotvorný a rekreace
Plocha hladiny: 599 m2
ČHDP: 1 – 12 – 02 – 008
Objem nádrže: 563 m3
Typ vzdouvací stavby: částečně zahloubená nádrž – zemní hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Chaberský střední rybník

Katastrální území: Praha - Dolní Chabry
Vodní tok: Drahaňský potok
Typ nádrže: napájená z pramenů
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický, rekreace
Plocha hladiny: 2 758 m2
ČHDP: 1 – 12 – 02 – 004
Objem nádrže: 3 676 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 2,4 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Čimický rybník

Katastrální území: Praha 8 - Čimice
Vodní tok: Čimický potok
Typ nádrže: neprůtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 5 600 m2
ČHDP: 1-12-02-007
Objem nádrže: 11 200 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška až 5,5 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Chvaly

Katastrální území: Praha – Horní Počernice
Vodní tok: Chvalka
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický, rekreace
Plocha hladiny: 4 750 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 031
Objem nádrže: 8 200 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 2,4 m
Rybí hospodaření: ČRS územní svaz města Prahy – MO Horní Počernice
podrobné informace na webu Pražská příroda

Dolnomlýnský rybník

Katastrální území: Praha 4 – Kunratice
Vodní tok: Kunratický
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický, chov ryb, požární záloha
Plocha hladiny: 6 873 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01– 006
Objem nádrže: 10 694 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 3,4 m
Rybí hospodaření: ČRS územní svaz města Prahy
podrobné informace na webu Pražská příroda

Dvorecký

Katastrální území: Praha 12 - Kamýk
Vodní tok: Dvorecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: chov ryb, usazovací, krajinotvorný
Plocha hladiny: 765 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 005
Objem nádrže: 1 080 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 4,1 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

Hamerský rybník

Katastrální území: Praha 10 - Záběhlice
Vodní tok: Botič
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický, chov ryb, požární záloha
Plocha hladiny: 38 000 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 65 000 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hrázRybí hospodaření: ČRS územní svaz města Prahy
podrobné informace na webu Pražská příroda

Homolka

Katastrální území: Praha - Újezd
Vodní tok: Milíčovský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 9 350 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 12 400 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 2,0 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

Hornomlýnský rybník

Katastrální území: Praha 4 - Kunratice
Vodní tok: Kunratický potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retence dešťových vod, chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 14 984 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01– 006
Objem nádrže: 33 554 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 5,5 m)
Rybí hospodaření: ČRS územní svaz města Prahy
podrobné informace na webu Pražská příroda

Hořejší rybník

Katastrální území: Praha 9 – Hloubětín
Vodní tok: Rokytka
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 40 570 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 034
Objem nádrže: 65 000 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 4,5 m)
Rybí hospodaření: ČRS územní svaz města Prahy
podrobné informace na webu Pražská příroda

Jinonický rybník

Katastrální území: Praha 5 – Jinonice
Vodní tok: Jinonický potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 2 780 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 011
Objem nádrže: 4 250 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (dnes zaniklá parkovou úpravou v podhrází)
podrobné informace na webu Pražská příroda

Jordán

Katastrální území: Šeberov
Vodní tok: Kunratický potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 9 500 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 034 a 035
Objem nádrže: 8 600 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Kančík

Katastrální území: Praha – Újezd
Vodní tok: Milíčovský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný, ochrana přírody
Plocha hladiny: 2 025 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 2 000 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Kostoprtský rybník

Katastrální území: Praha 8 - Bohnice
Vodní tok: Čimický potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný, ekologický a akumulační
Plocha hladiny: 1740 m2
ČHDP: 1 - 12 - 02 - 007
Objem nádrže: 1918 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz výšky 2,6 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Kyjský rybník

Katastrální území: Praha 14 – Kyje
Vodní tok: Rokytka
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný, retenční, rybochovný (sportovní rybolov)
Plocha hladiny: 127 620 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 034
Objem nádrže: 455 480 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 2,3 m)
Rybí hospodaření: Sportovní rybářský revír č. 401 008 Rokytka 1
podrobné informace na webu Pražská příroda

Labuť

Katastrální území: Praha 4 - Krč
Vodní tok: Kunratický potok
Typ nádrže: boční (obtékaná)
Účel nádrže: požární nádrž, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 11 829 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 006
Objem nádrže: 22 780 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Libocký rybník

Katastrální území: Praha 6 - Liboc
Vodní tok: Litovicko-Šárecký potok
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: chov ryb, odběr vody, krajinotvorný
Plocha hladiny: 27 035 m2
ČHDP: 1 - 12 - 02 - 004
Objem nádrže: 44 933 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 2,5 m)
Rybí hospodaření: Sportovní rybářský revír č. 401 012 Šárecký potok 1 podrevír č.2 - rybník Libocký
podrobné informace na webu Pražská příroda

Malá říčka

Katastrální území: Praha - Bubeneč
Vodní tok: Malá říčka - Vltava
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 17 000 m2
ČHDP: 1-12-02-001
Objem nádrže: 35 000 m3
Typ vzdouvací stavby: betonová konstrukce s lícem
z kamenného zdiva, výška 2,25 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Markéta I.

Katastrální území: Praha 6 - Břevnov
Vodní tok: Brusnice
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 4 492 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 004
Objem nádrže: 7 630 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška 4,5 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

Markéta II.

Katastrální území: Praha 6 - Břevnov
Vodní tok: Brusnice
Typ nádrže: neprotékaná (za běžných průtoků), při vyšších vodních stavech převod vody z nádrže Markéta I (velká)
Účel nádrže: krajinotvorný, chov ryb, zdroj závlahové vody
Plocha hladiny: 1 457 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 004
Objem nádrže: 1 510 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška
2,1 m – pouze v profilu spodní výpusti)
podrobné informace na webu Pražská příroda

Martiňák

Katastrální území: Praha - Dolní Počernice
Vodní tok: Svépravický potok, Chvalka
Typ nádrže: napájená z pramenů
Účel nádrže: krajinotvorný, rybochovný
Plocha hladiny: 49 700 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 031
Objem nádrže: 39 500 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 1,7 m
Rybí hospodaření: Sportovní rybářský revír č. 401008 Rokytka 1 podrevír č. 8 - rybník Martiňák
podrobné informace na webu Pražská příroda

Mlýnský rybník

Katastrální území: Praha 5 - Motol
Vodní tok: Motolský potok
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 1 062,5 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 0224
Objem nádrže: 905 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Motolský rybník R1

Katastrální území: Praha 5 - Motol
Vodní tok: Motolský potok
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 10 018 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 022
Objem nádrže: 10 514 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Motolský rybník R2

Katastrální území: Praha 5 - Motol
Vodní tok: Motolský potok
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný, rekreační (koupaliště)
Plocha hladiny: 14 984 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 022
Objem nádrže: 19 263 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Motolský rybník R3

Katastrální území: Praha 5 - Motol
Vodní tok: Motolský potok
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 5 005 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 022
Objem nádrže: 5 394 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Nebušický

Katastrální území: Praha - Nebušice
Vodní tok: Nebušický potok
Typ nádrže: napájená z pramenů
Účel nádrže: krajinotvorný
Plocha hladiny: 1456 m2
ČHDP: 1 - 12 - 02 - 005
Typ vzdouvací stavby: zahloubená nádrž
podrobné informace na webu Pražská příroda

Panský (Zámecký)

Katastrální území: Jinonice
Vodní tok: Jinonický potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 2 409 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 011
Objem nádrže: 3 702 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní hráz, výška 1,6 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Petrovice - Euklidova

Katastrální území: Praha 15 - Petrovice
Vodní tok: Milíčovský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 2 770 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 2 550 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Pivovarský rybník

Katastrální území: Praha 5 - Motol
Vodní tok: Motolský potok
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 2 302 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01– 022
Objem nádrže: 2 537 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 1,8 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Placiny Horní

Katastrální území: Praha - Klánovice
Vodní tok: Placiny
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 4 240 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01– 022
Objem nádrže: 3 540 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 1,8 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Počernický Velký

Katastrální území: Dolní Počernice
Vodní tok: Rokytka
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický,
vodohospodářský, extenzivní chov ryb
Plocha hladiny: 194 000 m2
Objem nádrže: 310 000 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 5,5 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Pod Dianou - Cibulka

Katastrální území: Praha 5 - Košíře
Vodní tok: Cibulka
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 204 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 022
Objem nádrže: 158 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
Bezpečnostní přeliv: kašnový
podrobné informace na webu Pražská příroda

Pod Vlkem

Katastrální území: Praha 13 - Stodůlky
Vodní tok: -
Typ nádrže:
průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný
Plocha hladiny: 508 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 011
Objem nádrže: 441 m3
Typ vzdouvací stavby: -
podrobné informace na webu Pražská příroda

Pokorňák

Katastrální území: Březiněves
Vodní tok: Třeboradický potok
Typ nádrže: napájená z pramenů
Účel nádrže: krajinotvorný, ekologický
Plocha hladiny: 1 860 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 011
Objem nádrže: 2 200 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Práčský rybník

Katastrální území: Čimice
Vodní tok: Botič
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický, požární nádrž, chov ryb
Plocha hladiny: 1 475 m2
Objem nádrže: 1 853 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Prosecký rybník

Katastrální území: Praha 9 - Prosek
Vodní tok: Prosecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný
Plocha hladiny: 666 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 034
Objem nádrže: 782 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Rybník Aloisov

Katastrální území: Praha 14 – Černý Most
Vodní tok: Bezejmenný potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický, sportovní rybolov
Plocha hladiny: 8 800 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 034 a 035
Objem nádrže: 14 500 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 4,1 m
Rybí hospodaření: Sportovní rybářský revír č. 401 008 Rokytka 1
podrobné informace na webu Pražská příroda

Rybník Kajetánka

Katastrální území: Praha 6 - Břevnov
Vodní tok: Brusnice
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný
Plocha hladiny: 2206 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 024
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz zpevněná kamennou zdí
podrobné informace na webu Pražská příroda

rybník Strnad

Katastrální území: Hostivice, Praha - západ
Vodní tok: Litovicko-Šárecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: biologický, retenční, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 83 447 m2
ČHDP: 1 – 12 – 02 – 004
Objem nádrže: 114 015 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 3 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Sladkovský rybník

Katastrální území: Šeberov
Vodní tok: přítok od Sladkovského rybníka, (Kunratický potok)
Typ nádrže: neprůtočná
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 4 190 m2
ČHDP: 1-12-01-006
Objem nádrže: 3 290 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Starák

Katastrální území: Praha Horní Počernice
Vodní tok: -
Typ nádrže: napájený z pramenů
Účel nádrže: krajinotvorný, akumulační
Plocha hladiny: 1850 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 031
Objem nádrže: 1950 m3
Typ vzdouvací stavby: zahloubený rybník, nemá hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Stromovka rybníky

Katastrální území: Bubeneč
Vodní tok: Vltava
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 16 300 m2
Objem nádrže: 11 400 m3
podrobné informace na webu Pražská příroda

U Kamenného stolu

Katastrální území: Vinoř
Vodní tok: přítok Vinořského potoka
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný, ekologický
Plocha hladiny: 4 937 m2
Objem nádrže: 5 737 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

U Vodotoku

Katastrální území: Lhotka
Vodní tok: Zátišský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný, ekologický, retenční
Plocha hladiny: 2 505 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 005
Objem nádrže: 3 884 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní hráz, výška 7 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Ve Hvězdě

Katastrální území: Praha - Liboc
Vodní tok: Světluška
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 2 554 m2
ČHDP: 1 – 12 – 02 – 004
Objem nádrže: 2 250 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní hráz, výška 2 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Vincentinum

Katastrální území: Praha 6 - Břevnov
Vodní tok: Brusnice
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný, požární záloha pro MČ Praha 6
Plocha hladiny: 2 560 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 024
Objem nádrže: 5 272 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

Vinořský rybník-biologický

Katastrální území: Vinoř
Vodní tok: Vinořský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný, retenční, chov ryb
Plocha hladiny: 15 000 m2
ČHDP: 1 – 05 – 04 – 005
Objem nádrže: 19 500 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 3,1 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Vokovický rybník

Katastrální území: Praha 6 - Vokovice
Vodní tok: Litovicko – Šárecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: zachycení splavenin - ochrana nádrže Džbán před nadměrným zanášením, krajinotvorný
Plocha hladiny: 1 205 m2
ČHDP: 1 – 12 – 02 – 004
Objem nádrže: 1 000 m3
Typ vzdouvací stavby: není vybaven hrází, vzdutí vyvoláno přehrazením koryta Litovicko – Šáreckého potoka dřevěnými hradidly
podrobné informace na webu Pražská příroda

V Pískovně

Katastrální území: Dolní Počernice
Vodní tok: Svépravický potok
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: krajinotvorný
Plocha hladiny: 35 000 m2
Objem nádrže: 25 000 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

V Rohožníku

Katastrální území: Praha Dubeč
Vodní tok: Říčanka
Typ nádrže: boční
Účel nádrže: krajinotvorný, akumulační
Plocha hladiny: 44 600 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 029
Objem nádrže: 51 284 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška cca 4 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

Zátišský rybník

Katastrální území: Praha 4 – Lhotka
Vodní tok: Zátišský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 1 865 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 005
Objem nádrže: 2 345 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 3 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

 

Retenční nádrže

Pozn.: pokud není v textu uvedeno jinak, je vlastníkem Hlavní město Praha a správcem jsou Lesy hl. m. Prahy.

název  základní informace další informace

RN Borový

Katastrální území: Praha 12 - Modřany
Vodní tok: Lhotecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný
Plocha hladiny: 3 160 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 003
Objem nádrže: 6 550 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 9,6 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Brouček

Katastrální území: Praha 13 – Jinonice
Vodní tok: Větvený potok
Typ nádrže: napájená z pramenů a dešťové kanalizace
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 1 000 m2
ČHDP: 1-12-01-022
Objem nádrže: 700 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 2,8 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Chvalka

Vodní tok: Chvalka
Typ nádrže: napájená z pramenů a dešťové kanalizace
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 1 821 m2
Objem nádrže: 3 339 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška 4,5 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Hodkovičky

Katastrální území: Praha 12 – Kamýk
Vodní tok: Zátišský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný a ekologický
Plocha hladiny: 2 020 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 005
Objem nádrže: 2 650 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 3 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Hornoměcholupská

Katastrální území: Praha 15 – Hostivař
Vodní tok: Měcholupský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný
Plocha hladiny: 7 170 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 6 760 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 5,1 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Košíkovské nádrže

Katastrální území: Praha 11 - Chodov
Vodní tok: Košíkovský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný, chov ryb

ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020

Horní nádrž:

Plocha hladiny: 12 196 m2
Objem nádrže: 13 674 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 3,5 m)

Dolní nádrž:

Plocha hladiny: 10 600 m2
Objem nádrže: 7 843 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 5 m)

podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Libušská

Katastrální území: Praha 12 – Cholupice
Vodní tok: Libušský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 5 800 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 9 155 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 11 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Lipanský

  podrobné informace na webu Pražská příroda

RN N1 Stodůlky

Katastrální území: Praha 13 – Stodůlky
Vodní tok: Prokopský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: zmírnění průchodu přívalových vod, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 17 130 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 011
Objem nádrže: 23 550 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz, výška 3,3 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN N2 Stodůlky

Katastrální území: Praha 13 – Stodůlky
Vodní tok: Prokopský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, akumulační – odběry vody, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 219 500 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 011
Objem nádrže: 40 220 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 1,6 m)
Rybí hospodaření: Sportovní rybářský revír č. . 401018 Vltava 6 podrevír č. 1 - rybník Nepomucký
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN N3 Stodůlky

Katastrální území: Praha 13 – Jinonice
Vodní tok: Prokopský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 16 120 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 011
Objem nádrže: 25 750 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 9,6 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Ořech

Katastrální území: Praha – Řeporyje
Vodní tok: Ořešský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, ekologický, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 10 060 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 010
Objem nádrže: 9 650 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 2,5 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Petrovice

Katastrální území: Petrovice
Vodní tok: Milíčovský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 2 550 m2
ČHDS: 1-12-01-020
Objem nádrže: 2 770 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN R1 Hájecká

Katastrální území: Praha 11 - Háje
Vodní tok: Hájecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 1 905 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 1 108 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 4,3 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN R2 Hájecký Pod lesem

Katastrální území: Praha – Háje
Vodní tok: Hájecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: ekologický, krajinotvorný
Plocha hladiny: 807 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 1 099 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN R3 Hájecký

Katastrální území: Praha 15 - Hostivař
Vodní tok: Hájecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 7 800 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 16 000 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 8,5 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN R4 Milíčov

Katastrální území: Petrovice
Vodní tok: Milíčovský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, chov ryb
Plocha hladiny: 27 229 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 29 507 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN R5 Chodovecká

Katastrální území: Praha 11 – Chodov, Praha 4 - Záběhlice
Vodní tok: Chodovecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, zachycení splavenin, krajinotvorný
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 7 m)
Plocha hladiny: 1 535 m2
Plocha zátopy při Hmax: 3 410 m2
Nový provozní objem: 1 280 m3
Nový ovladatelný retenční objem: 4 845 m3
Nový neovladatelný retenční objem: 1 235 m3
Nový celkový maximální objem vody: 7 360 m3
Průměrná hloubka nová: 0,84 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN R6 Chodovecká

Katastrální území: Praha 10 - Záběhlice
Vodní tok: Chodovecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný
Plocha hladiny: 1530 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 1360 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 8 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN R7 Chodovecká

Katastrální území: Praha 10 - Záběhlice
Vodní tok: Chodovecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný
Plocha hladiny: 1 353 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže: 1 361 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 7 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Rezerva

  podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Říčanka

Katastrální území: Praha - Dubeč
Typ nádrže: průtočná (napájená srážkovými vodami z dešťového kanalizačního sběrače, který je občasným přítokem Říčanského potoka)
Účel nádrže: ekologický, retenční, krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 8 833 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 029
Objem nádrže: 14 170 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 4,5 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Slatina

Katastrální území: Praha - Dubeč
Vodní tok: Hostavický potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční,krajinotvorný, chov ryb
Plocha hladiny: 87 600 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 033
Objem nádrže: 70 330 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 4,5 m z návodní strany)
Mistrovský úsek: Prosek
Mistr: Prokůpek
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN Údolní

Katastrální území: Praha 4 – Hodkovičky
Vodní tok: Branický potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný
Plocha hladiny: 1 660 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 005
Objem nádrže: 1 700 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška cca 5 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

RN U Křížku

Katastrální území: Praha - Lipence
Vodní tok: Kyjovský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retenční, krajinotvorný
Plocha hladiny: 156 m2
ČHDP: 1 – 09 – 04 – 012
Objem nádrže: 175 m3
Typ vzdouvací stavby: betonová hrázka s lícem z lomového kamene
podrobné informace na webu Pražská příroda

 

Suché nádrže

Pozn.: pokud není v textu uvedeno jinak, je vlastníkem Hlavní město Praha a správcem jsou Lesy hl. m. Prahy.

název  základní informace další informace

SN Čihadla

Katastrální území: Praha 15 – Hostavice
Vodní tok: -
Typ nádrže: průtočná - suchý poldr
Účel nádrže: retence dešťových vod
Plocha maximální hladiny: 391 650 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Objem nádrže při max. hladině: 681 835 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška 4,2 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

SN Dolní-Modřany

Katastrální území: Praha 12 - Modřany
Vodní tok: Lhotecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: transformace povodňových průtoků, zachycení splavenin
Plocha hladiny: 7 565 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 006
Objem nádrže: 13 980 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní homogenní hráz (výška 5,2 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

SN Homolka

Katastrální území: Praha 5 - Motol
Vodní tok: Motolský potok
Typ nádrže: suchá
Účel nádrže: usměrňování rozlivů vody před vtokem do zatrubněné části Motolského potoka
Plocha hladiny: 5 864 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01– 022
Objem nádrže: 4 219 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška žádná, jelikož terén v podhrází je upraven minimálně do kóty koruny hráze)
podrobné informace na webu Pražská příroda

SN Interlov

Katastrální území: Praha 4 - Michle
Vodní tok: Roztylský potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: transformace povodňových průtoků, zachycení splavenin
Plocha hladiny: 12 559 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 006
Objem nádrže: 16 399 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní homogenní hráz (výška 4,5 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

SN N4 Jinonice

Katastrální území: Praha 5 - Jinonice
Vodní tok: Jinonický potok
Typ nádrže: suchá, průtočná
Účel nádrže: retenční
Plocha maximální hladiny: 27 270 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01– 011
Objem nádrže: 115 560 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz výšky 13 m
podrobné informace na webu Pražská příroda

SN Tatra Zličín

Katastrální území: Praha 13 - Stodůlky
Vodní tok: Motolský potok
Typ nádrže: suchý poldr
Účel nádrže: retence dešťových vod
Plocha hladiny: 21 270 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01– 02
Objem nádrže: 44 520 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška 5,5 m)
podrobné informace na webu Pražská příroda

SN Vrutice

Katastrální území: Praha - Slivenec
Vodní tok: Vrutice
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: retence dešťových vod
Plocha maximální hladiny: 420 m2
ČHDP: 1 – 12 – 01– 004
Objem nádrže při max. hladině: 350 m3
Typ vzdouvací stavby: tížná přehrážka z kamenného zdiva
podrobné informace na webu Pražská příroda

 

Vodní díla

Pozn.: pokud není v textu uvedeno jinak, je vlastníkem Hlavní město Praha a správcem jsou Lesy hl. m. Prahy.

název  základní informace další informace

VD Džbán

Katastrální území: Liboc, Vokovice
Vodní tok: Litovicko-Šárecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: rekreační, ekologický, zmírnění průchodu velkých vod, sportovní rybářský revír
Plocha hladiny: 130 000 m2
ČHDP: 1 – 12 – 02 – 004
Objem nádrže: 302 000 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška 8,5 m)
Rybí hospodaření: Sportovní rybářský revír č. 401013 Šárecký potok – údolní nádrž Džbán
podrobné informace na webu Pražská příroda

VD Hostivař

Katastrální území: Hostivař, Praha 15
Vodní tok: Botič
Typ nádrže: protékaná
Účel nádrže: rekreace, zmírnění průchodu velkých vod, sportovní rybaření, krajinotvorný a ekologický
ČHDP: 1-12-01-020
Objem nádrže: 1 310 000 m3
Zatopená plocha: 349 000 m2
Maximální hloubky vody: 12 m
Průměrný dlouhodobý roční průtok: 350 l/s
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz z písčitých hlín, s návodním těsněním ze sprašových hlín (výška 16 m)
Bezpečnostní přeliv: čtyři přelivná pole hrazená dřevěnými stavidly z trámů
Rybí hospodaření: Sportovní rybářský revír č. 401005 Botič 2 – údolní nádrž Hostivař
podrobné informace na webu Pražská příroda

VD Jiviny

Katastrální území: Ruzyně
Vodní tok: Litovicko-Šárecký potok
Typ nádrže: průtočná
Účel nádrže: zmírnění průchodu velkých vod, nalepšování průtoku v Litovicko-Šáreckém potoce, sportovní rybářský revír
Plocha hladiny: 90 000 m2
ČHDP: 1 – 12 – 02 – 004
Objem nádrže: 138 000 m3
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz (výška 5,5 m)
Rybí hospodaření: Sportovní rybářský revír č. 401013 Šárecký potok – podrevír č. 3 nádrž Jiviny
podrobné informace na webu Pražská příroda