Rybníček Na Hutích není klasickým návesním rybníkem, ale pozůstatkem těžební jámy, která byla zatopena spodní vodou. Těžba zde probíhala již před rokem 1945. V 50. letech však byla ukončena a zůstal zde pouze tento rybníček. Jeho původní zatopená plocha čítala okolo 1000 m2, ale postupem času byla část zavezena a nynější rozloha je zhruba poloviční. 

Součástí akce bude i zpozvolnění břehů a celkové vyčištění okolí. Práce byly naplánovány na zimní měsíce, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí.


Stavba: Čištění rybníku na Hutích
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Dodavatel: Stava s.r.o.
Doba realizace: prosinec 2019 – leden 2020