Oplocené areály s betonovými nádržemi na vodu, které se nachází po celé Praze, nelze přehlédnout. Jedná se o takzvané dešťové usazovací nádrže (DUN), které se budovaly zejména v 80. letech a jsou velmi důležité pro čistotu vody v potocích a rybnících. Do nádrží je totiž sváděna dešťová voda z okolních zpevněných ploch, která sebou nese velké množství nečistot. A právě dešťové usazovací nádrže slouží k tomu, aby se zde nečistoty usadily a nepronikly do potoků. Díky takzvaným norným stěnám jsou tyto nádrže schopné zachytit i ropné havárie, které mohou vzniknout při dopravních nehodách. Aby nádrže fungovaly co nejlépe, musí se pravidelně čistit.

Jako každou jinou stavbu je potřeba i tyto nádrže udržovat. Nejčastěji dosluhuje oplocení, které se také často stává terčem vandalů. V letošním roce jsme připravili k celkové renovaci oplocení areály DUN Řepy a Motol vedle Plzeňské ulice. Staré zrezlé ploty nahradí nové moderní rámové konstrukce. Celkovou renovací prošla i DUN Holyně u Barrandovské spojky. Zde bylo zapotřebí kromě oplocení opravit i betonové konstrukce a vyměnit technologii. Renovaci doprovodily i výsadby stromů a popínavých rostlin..


Stavba: Renovace areálů dešťových usazovacích nádrží
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel: 236 005 818)
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy
Projektant: Ortogonal s.r.o.
Doba realizace: září 2018 – prosinec 2018