V průběhu I. etapy revitalizace, která byla dokončena v roce 2019, byl upraven Lipanský potok u golfového hřiště – jeho koryto zde nyní přirozeně meandruje a doprovází ho řada tůní.

Druhá etapa na tuto akci naváže pod lipeneckým statkem, kde potok lemuje silnici a funguje jako cestní příkop. V prostoru bývalé zahrady lipeneckého statku bude potok nově protékat středem území a vzniknou zde mokřadní louky. Součástí akce je také vyčištění malého rybníčku a úprava okolních pramenišť. V území zbudujeme i cesty pro pěší a povalové lávky přes potok.

Úpravou projde i koryto Lipeneckého potoka, které nyní lemuje ulici Obilní. Potok bude přeložen do prostoru bývalé zahrady a spojí se s Lipanským potokem.


Stavba: Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka II. etapa
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Dodavatel: Stavby rybníků s. r. o.
Projektant: Ing. Martin Sucharda
Doba realizace: únor 2020 – červen 2020