Hornomlýnský rybník, napájený Kunratickým potokem, je se svou rozlohou 1,5 hektarů třetím největším rybníkem na území městské části Praha-Kunratice.

V minulém století prošel rybník výraznou proměnou, při které byla jeho severní část zavezena a na tomto místě byla zbudovaná dešťová usazovací nádrž Vernerák. Rybník tak už nedosahuje svojí původní velikosti. V rámci těchto úprav byl na rybníce zbudován i kapacitní bezpečnostní přeliv a nové vypouštěcí zařízení.

Hornomlýnský rybník je zanesen cca 7 500 m3 sedimentu, který bude odtěžen. Úpravou projde i výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv. Poškozené betonové konstrukce obou objektů budou sanovány a také se opraví kamenné dlažby na hrázi.

Odbahnění a oprava Hornomlýnského rybníka navazuje na již proběhlé revitalizace vodních nádrží, které se nachází nad Hornomlýnským rybníkem. Olšanský rybník a Nový rybník pod Šeberovem prošel úpravami v roce 2018. První etapa revitalizace rybníku Šeberák pak proběhla v letech 2018−2019.


Stavba: Odbahnění Hornomlýnského rybníka
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupci investora: Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818), Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Doba realizace: leden 2020 – říjen 2020