Motolský potok patří mezi nejvíce zatrubněné potoky v Praze. Vzhledem k častým povodním v Košířích se s jeho zatrubňováním začalo už na počátku 20. století a v současné době jsou více než dvě třetiny délky potoka vedeny pod zemí.

Voda proudící v trubkách však nemá pro životní prostředí v Praze žádný význam, a proto se Praha snaží najít způsoby, jak vodu opět vrátit na povrch. A to se na Motolském potoce podařilo – díky výstavbě rybníka Kotlářka se povedlo dostat hladinu vody tak vysoko, že lze obnovit Motolský potok pod kopcem Cibulka v délce cca 300 m.

Voda bude do nové části potoka přitékat odběrným zařízením v rybníce Kotlářka, které bylo s předstihem postaveno v rámci výstavby rybníka. V této fázi tak stačí pouze vyčistit  a upravit stávající příkop pod svahem, dodat štěrk, zbudovat propojení do stávajícího zatrubnění a můžeme se těšit na nový kus pražského potoka.


Stavba: Obnova Motolského potoka
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Projektant: Ing. Milan Jícha
Dodavatel: Lesy hl.m. Prahy, středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele: Ing. Jaroslav Eichler
Stavbyvedoucí: Ing. Radek Šimonic
Doba realizace: únor 2019 – květen 2019