Pozn.: pokud není uvedeno jinak, je správcem toku Hlavní město Praha zastoupené organizací Lesy hl. m. Prahy, které zároveň zajišťují údržbu na daném toku nebo jeho úseku.

název potoka základní informace další informace

Baňský potok

  web Pražská příroda

Běchovický potok

   

Blatovský potok

   

Bohnický potok

   

Botič

Délka toku: 34,5 km,
Plocha povodí: 134,85 km2
Přítoky: Slatinský potok, Odpad od Hamerského rybníka, Chodovecký potok, Měcholupský, Košíkovský, Hájecký, Mlýnský náhon, Milíčovský, Dobrá Voda, Pitkovický potok, 4 bezejmenné přítoky
Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-020
Správce toku: Lesy hl.m. Prahy (úsek 0 - 17,447 km), Povodí Vltavy s.p. (úsek 17,447 - 34,5 km)
web Pražská příroda

Brusnice

   

Břežanský potok

   

Cibulka 

  web Pražská příroda

Červenomlýnský potok

   

Čimický potok

   

Dalejský potok

Délka toku: 13,5 km,
Plocha povodí: 36,8 km2
Přítoky Dalejského potoka: Prokopský, Jinonický (přítok Prokopského), Jinočanský, Klukovický, Mirešický, Holyňský a Ořešský potok
Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-008
web Pražská příroda

Drahaňský potok

Délka toku: 4 km,
Plocha povodí: 6,7 km2
Přítoky: Luční potok, bezejmenný přítok DRP3P, bezejmenný přítok
Hydrologické pořadí toku: 1-12-02-008
web Pražská příroda

Hostavický potok

   

Chodovecký potok

  web Pražská příroda

Cholupický potok

   

Chvalka

   

Kopaninský potok

   

Košíkovský potok

  web Pražská příroda

Krutecký potok

  web Pražská příroda

Kunratický potok

Délka toku: 13,5 km
Přítoky:
- levostranné přítoky: řkm 6,2 odpad od DUN IKEM, řkm 10,8 Vestecký potok
- pravostranné přítoky: řkm 3,6 Roztylský potok, řkm 7,0 potok u ZOO / hájovna, řkm 9,7 potok K Jelenám, řkm 11,6 Kateřinský potok, řkm 12,1 od Újezda, řkm 12,3 od Sladkovského rybníka, řkm 12,7 od Šmatlíka
Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-006/001
Správce toku: Lesy hl. m. Prahy (úsek 0,05 - 11,00 km), Povodí Vltavy s.p. (úsek 0,00 - 0,05 km)
web Pražská příroda

Kyjovský potok

Délka toku: 2,47 km
Plocha povodí: 3,5 km2
web Pražská příroda

Lázeňský potok

   

Lhotecký potok

   

Libušský potok

Délka toku: 5.23 km, Plocha povodí: 13.97 km2
Přítoky: Od Kolonie levostranný, Písnický levostranný, Lhotský levostranný, V Lipinách levostranný, Od Bažantnice levostranný,
Vrtilka levostranný, Písnický - západní levostranný

Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-002
web Pražská příroda

Lipanský potok

   

Lipenecký potok

Délka toku: 1,65 km
Plocha povodí: 1,5 km2

web Pražská příroda

Litovicko - Šárecký potok

Délka toku: 21,28 km
Plocha povodí: 62,9 km2
Přítoky: Jenečský, Zličínský, Nebušický a Lysolajský potok

web Pražská příroda

Lysolajský potok

   

Milíčovský potok

   

Motolský potok

Délka toku: 9,9 km, Plocha povodí: 15,705 km2
Přítoky Motolského potoka: Cibulka, Větvený potok, Hlinitý a Z Krematoria

Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-022
web Pražská příroda

Pitkovický potok

   

Prokopský potok

   

Radotínský potok

Délka toku: 22,6 km
Plocha povodí: 68,5 km2
Přítoky Radotínského potoka: Mlýnský potok
 

Rokytka

Délka toku: 37,5 km,
Plocha povodí: 134,85 km2
Přítoky Rokytky: Říčanský potok, Křenický, Běchovický, Svépravický, Hostavický, Vackovský, Prosecký potok, Chvalka, Malá Rokytka

Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-034
Správce toku:
- Lesy hl. m. Prahy (úsek 0,00 - 14,9 km)
- Povodí Vltavy s.p. (úsek 14,9-37,5 km)
web Pražská příroda

Říčanský potok

   

Stromovka

  web Pražská příroda

Svépravický potok

   

Únětický potok

   

Vinořský potok

   

Vrutice

Délka toku: 4,5 km
Plocha povodí: 533,7 ha
Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-004
web Pražská příroda

Zátišský potok

  web Pražská příroda