Povodí Branického potoka bylo ve 2. polovině 20. století v souvislosti s rozsáhlou výstavbou upraveno a pramenná oblast byla odvodněna a svedena do trubek. Dnešní Branický potok tak „pramení” cca 300 metrů nad retenční nádrží Údolní, kde pod parkovištěm vytéká z dešťové kanalizace. Rozsáhlou zástavbou došlo k úplné změně hydraulického režimu potoka

Koryto nad retenční nádrží bylo v minulosti opevněno kamennou dlažbou do betonu, pod nádrží pak byla provedena pouze příčná stabilizace, která však nebyla dostatečná a byla brzy zničena. Koryto se tak v důsledku nefunkčnosti opevnění prohlubovalo až do dnešní podoby, kdy v některých částech má charakter strže hluboké až 2 metry.

V rámci údržby potoka došlo k obnově původního opevnění ve formě příčných kamenných prahů skládaných na sucho a kamenného záhozu. Koryto je nyní stabilizované, mělčí, směrově a hloubkově rozčleněné, což ocení řada vodních živočichů. Zároveň dojde k eliminaci negativního zanášení Branického rybníka, které snižuje jeho ekologickou hodnotu. Vyčištění tohoto rybníka proběhne v následujících letech.