Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 29
Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další |
 • 19. 1. 2017 Revitalizační protipovodňové opatření u Kozinova náměstí - II. etapa
  V současné době zahajuje odbor ochrany prostředí MHMP revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a přírodní památkou meandry Botiče. Největším přínosem této úpravy bude zpřístupnění nyní zahloubeného koryta pro veřejnost a zlepšení prostupnosti území na levém břehu potoka, které je v současnosti silně zarostlé náletovou vegetací. Zvýšení kapacity koryta také sníží riziko povodní v této lokalitě. Doba realizace je leden 2017 až květen 2017.
 • 12. 8. 2016 Revitalizace Sedleckého údolí - úprava bývalého Sedleckého potoka
  Sedlecké údolí bylo ještě nedávno zapomenutou a téměř neprostupnou částí pražské zeleně. V posledních letech se ale toto území začíná zásadně měnit. Pracovníci odboru ochrany prostředí zde postupně vytvářejí rozmanitou krajinu, kde se střídají lesy, louky, sady a romantická zákoutí.
 • 18. 5. 2016 Revitalizace Jinonického potoka pokračuje
  V roce 2016 pokračuje revitalizace Jinonického potoka druhou etapou projektu, která řeší úpravu otevřeného koryta Jinonického potoka. Zrevitalizovaný Jinonický potok se stane důležitým zdrojem vody pro soustavu Jinonických rybníků. Práce budou ukončeny do 30. 6. 2016.
 • 26. 11. 2015 Revitalizace Čihadla II
  Revitalizace Svépravického potoka navazuje na úpravy provedené v roce 2008 a týká se území mezi suchým poldrem Čihadla, rybníkem V Pískovně a Matiňákem. Její hlavní částí, která byla dokončena v říjnu 2015, je úprava původně narovnaného Svépravického potoka, který zde spíše připomínal odvodňovací kanál než potok.
 • 26. 11. 2015 Krajinářské úpravy okolí RN Slatina 2015
  Úpravy zeleného pásu v okolí nádrže probíhaly v období únor - říjen 2015 a zvýšily ekologickou a krajinotvornou hodnotu území a zároveň usměrnily a rozvinuly jeho rekreační potenciál.
 • 26. 11. 2015 Revitalizace Hostavického potoka v Dolních Počernicích
  Během období března až října 2015 byla provedena revitalizace Hostavického potoka v Dolních Počernicích. Cílem revitalizace bylo začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území.
 • 25. 3. 2015 Revitalizace Hostavického potoka
  Cílem revitalizace Hostavického potoka je začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území. Revitalizace proběhne v období duben 2015 − září 2015.
 • 8. 8. 2014 Revitalizace Řepského potoka
  Ačkoli Řepy měly historicky nouzi o pitnou vodu, užitkové vody zde bylo dostatek a ještě v minulém století se zde nacházely čtyři rybníky. Dodnes se zde zachovaly názvy jako Blatiny či ulice Na Moklině. S rozvojem výstavby byly všechny rybníky až na rybník Prasečák zrušeny a odvodněny. Projekt revitalizace Řepského potoka tak má symbolicky navrátit vodu do Řep a zároveň zajistit dostatek vody pro poslední řepský rybník.
 • 3. 3. 2014 Revitalizace koryta Rokytky v okolí Hořejšího rybníka
  V rámci revitalizace tohoto úseku Rokytky bylo provedeno odstranění zbytků již nefunkčního Jermářova jezu a doprovodných betonových konstrukcí a výškový rozdíl koryta nad a pod jezem byl vyřešen balvanitým skluzem. Balvanitý skluz nahradil i původní stupeň na nátoku do rybníka. Oba skluzy jsou migračně prostupné pro ryby vyskytující se v Rokytce. Revitalizace proběhla v období září 2012 - prosinec 2013.
Celkový počet: nejméně 29
Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další |