Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 29
Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další
 • 5. 9. 2018 Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická a Račická
  V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti masivní zaklenutí Litovicko-Šáreckého potoka od Ruzyňské věznice až k Oboře Hvězda. Kromě degradace potoka na kanalizační stoku bez jakéhokoli života, snížení estetické a ekologické funkce a omezení samočistící schopnosti potoka došlo i k výraznému zmenšení kapacity koryta. Revitalizace zvýší kapacitu koryta i ekologické a samočistící funkce vodního toku.
 • 3. 9. 2018 Oprava měřících stanic na potocích pokračuje
  V minulých letech byly postupně opravovány a vylepšovány měřící (limnigrafické) stanice na pražských potocích. Tyto stanice slouží většinou k měření průtoku a teploty vody a lze podle nich také stanovovat stupně povodňové aktivity. V letošním roce se dočká celkové rekonstrukce limnigrafická stanice Jiviny na Litovicko-Šáreckém potoce.
 • 27. 4. 2018 Byla zahájena revitalizace Prokopského potoka v Jinonicích
  Revitalizace Prokopského a Jinonického potoka proběhne postupně dle projektu na třech úsecích, První úsek byl již dokončen roce 2016. Nyní byla zahájena revitalizace na druhém úseku v délce cca 300 m. Práce by měly proběhnout do července 2018.
 • 19. 2. 2018 Poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka v Řeporyjích je dokončena
  Postupná rekonstrukce nábřežních zdí a revitalizace koryta Dalejského potoka v Řeporyjích probíhá už od roku 2013. Práce na Dalejském potoce v Řeporyjích budou v příštích letech pokračovat, nad hliníkem Řepora je plánována přírodní revitalizace zahloubeného a poškozeného koryta.
 • 25. 1. 2018 Revitalizace Říčanského potoka v Dubči
  Zkapacitnění a revitalizace koryta potoka je akcí, která pokračuje ve zlepšování protipovodňové ochrany a navazuje na již provedená opatření. Cílem projektu je koryto co možná nejvíce rozšířit, přírodním způsobem stabilizovat a zároveň zajistit přístupy k vodě.
 • 1. 8. 2017 Potok Brusnice se vrací z trubek na povrch
  Odbor ochrany prostředí MHMP zahájil dlouho připravovanou revitalizaci potoka Brusnice podél Patočkovy ulice na Břevnově. Potok se tak po dlouhých letech opět vrátí na povrch a stane se součástí několika zelených ploch. Realizací této stavby by měl vzniknout významný krajinný prvek, který bude mít pozitivní vliv na okolní prostředí.
 • 28. 6. 2017 Nová aplikace hlídá povodně i sucho
  Pražské potoky jsou nejen vyhledávaným místem odpočinku a relaxace, ale mohou být i zdrojem velkých nepříjemností, zejména při povodních. Povodně na malých potocích jsou specifické tím, že jsou velice rychlé a téměř se nedají včas předpovídat. Nejlepší ochranou proti takovýmto povodním je ponechat potokům co největší prostor k řízenému rozlivu. Z důvodu zlepšení komunikace a informovanosti byla připravena mobilní aplikaci PRŮTOKY PRAHA, která umí zobrazovat data z měřicích stanic umístěných na pražských potocích.
 • 2. 6. 2017 Revitalizace Botiče v Hostivaři se blíží ke konci
  V současné době finišuje revitalizace území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a jezem Marcela. Revitalizace byla zahájena v únoru tohoto roku a její ukončení je naplánováno na červen.
 • 25. 5. 2017 Odbahnění Záběhlického jezu na Botiči
  V květnu 2017 byla na Botiči odbahněna zdrž Záběhlického jezu. V průběhu let, a především při povodních v roce 2013, byla zdrž zanesena tak velkým množstvím sedimentu, že v prostoru bezprostředně před jezem dosahoval prakticky hladiny vody a na jeho povrchu už rostly mokřadní rostliny
 • 15. 3. 2017 Revitalizace Libušského potoka v Lipinách
  V Lipinách na Libušském potoce byla zahájena výstavba nového rybníka a revitalizace přilehlého okolí. Nový rybník bude napájený vodou z Libušského potoka. Doba realizace je plánována na březen až září roku 2017.
Celkový počet: nejméně 29
Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další