Upozornění, aktuality, naše tipy:

  • -

Zpracování popisu, poslední aktualizace: 2013 (Pozn.: probíhá grafická finalizace stránky)


Průběh trasy:

Pro Radotínský potok je typický velký počet mlýnů, které v průběhu věků klapávaly na jeho březích. Celkem jich lze v historických pramenech dohledat dvacet dva. Ve střední části protéká Radotínský potok CHKO Český kras, v dolní části pak územím bohužel silně poznamenaným kamenolomy, provozem cementárny a obytnou zástavbou. Vzhledem k tomu, že Radotínský potok pramení poměrně daleko za hranicemi hlavního města, přímo na území Prahy se nachází pouze dolní třetina popisované trasy. Právě tato dolní část však prochází nejhezčími a nejzajímavějšími partiemi z celého toku Radotínského potoku.
Radotínský potok má oproti ostatním pražským potokům jednu zvláštnost, jako jediný z větších potoků, které vtékají do Prahy, neústí do Vltavy, ale do Berounky.

Celková délka trasy je cca 16 km.

Využitelnost trrasy pro vybrané cílové skupiny:

RODINY S MALÝMI DĚTMI A SENIOŘI RODINY S KOČÁRKY, VOZÍČKÁŘI CYKLISTÉ
Bude doplněno Bude doplněno Bude doplněno

Orientační mapa
trasa č.4 - podél Radotínského potoka, orientační mapa (709pxl)

  • podrobná orientační mapa (bude doplněna)