TRASA ČÍSLO: 11

meandrující šárecký potok trasa podél šáreckého potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Šárecký potok vlastně nemá pramen, protože vytéká z vodní nádrže Džbán, kam vtéká Litovický potok.
Délka toku: celkem Litovický a Šárecký potok dohromady 19,5 km.
Velikost povodí: 62,9 km2.

Šárecký potok je vlastně přejmenovaný potok Litovický. K výměně jmen dochází ve vodní nádrži Džbán, kam vtéká potok Litovický a ven vytéká právě potok Šárecký. Rozdělení tohoto vodního toku na dvě různě pojmenované části je v tomto případě oprávněné. Část pojmenovaná Šárecký potok se skutečně značně odlišuje od potoka Litovického, který je v seriálu popsán samostatně. Ve své horní části protéká Šárecký potok jednou z nejhezčích a nejromantičtějších přírodních pražských scenérií, a to  PR Divoká Šárka, na kterou navazuje Dolní Šárka, tvořená několika menšími PP a řadou starobylých usedlostí, původních vinic a mlýnů.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Začátek trasy podél Šáreckého potoka je na hrázi vodní nádrže Džbán.

K začátku trasy jezdí tramvajové linky číslo: 20 a 26, případně po Evropské ulici jezdí autobusové linky 119, 218. Od konečné tramvajových linek vede k Šáreckému potoku červená turistická značka.

Začátek pro cyklisty:

K začátku trasy vede cyklostezka podél Evropské ulice. Dále je sem plánováno propojení cyklotrasy: VE – DE (Veleslavín – Dejvice).

 

km Místo Zajímavosti

0

Konečná tramvají

Konečná tramvajových linek číslo: 20 a 26. Odtud vede k hrázi červená turistická značka.

Šárecké hradiště

0,5

Hráz vodní nádrže Džbán

Trasa zde vede dolů po proudu Šáreckého potoka a vstupuje na území přírodní rezervace Divoká Šárka.

PR Divoká Šárka

Džbán

1,6

Koupaliště

přírodní koupaliště uprostřed divoké šárkyUprostřed Divoké Šárky je staré přírodní koupaliště, které je v provozu dodnes. Zde červená turistická značka odbočuje vlevo od Šáreckého potoka.

 

1,8

Dívčí skok

Restaurace Dívčí skok se nachází pod stejnojmennou skálou, spojenou se známou pověstí. Trasa stále vede po asfaltové cestičce v těsném sousedství Šáreckého potoku.

Dívčí skok

2,5

Čertův mlýn

 

Čertův mlýn

2,8

Usedlost Želivka

Zde je možnost občerstvení a dokonce vlastnoručního opečení špekáčků.

Želivka

3,1

Odbočka vlevo

Trasa podél Šáreckého potoka odbočuje vlevo z asfaltové cesty na cestu s přírodním povrchem. Cesta vpravo stoupá do Vokovic.

 

4,1

Usedlost Vizerka

Vizerka usedlost

PP Vizerka

5,1

Usedlost Jenerálka

Za touto usedlostí končí cesta pŕo pěší a pokračuje se vpravo po ulici Horoměřické.

Jenerálka usedlost

PP Jenerálka

5,2

Do ulice V Šáreckém údolí

Z ul. Horoměřické se zde odbočuje vlevo do ulice V šáreckém údolí, po které se pokračuje dále.

Usedlosti v Dolní Šárce

6,5

Kalinův mlýn

 

7,0

Na mlýnku

Zastávka autobusu číslo: 116 „Na mlýnku“. Zde trasu křižuje modrá turistická značka, vedoucí do Lysolají a Dejvic.

 

9,2

Usedlost Žežulka

Další ze šáreckých usedlostí.

Žežulka

9,4

 

Usedlost Purkrábka

Purkrábka

10,0

Restaurace Břetislavka

Zde ulice V Šáreckém údolí ústí na hlavní ul. V Podbabě, trasa vede po ní vpravo.

Břetislavka

10,5

Konec trasy

Na druhé straně ulice Podbabské ústí Šárecký potok do Vltavy.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Po ulici Podbabské jezdí řada autobusových linek ke stanici metra Dejvická.

Pro cyklisty:

Po ulici Podbabské vede cyklostezka do Dejvic. Celou Dolní Šárkou prochází cyklotrasa VE – De (Veleslavín – Dejvice).


ZAJÍMAVOSTI

0 km Šárecké hradiště

Hradiště na Kozákově a Šestákově skále patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším slovanským hradištím ze 6. – 7. stol. Jsou zachovány pásy valů.

0,5 km Džbán
???1 první metry toku šáreckého potoku pod hrází nádrže džbán Plocha vodní nádrže je 18 ha, sypaná zemní hráz je dlouhá v koruně 75 m a vysoká 8,5 m. Objem zadržované vody je 0,443 milionu m3, maximální hloubka 7,5 metru, délka vzdutí 0,8 km.

 

0,5 km PR Divoká Šárka
šárecký potok se musel tvrdou skálou doslova prokousat Od roku 1964 chráněno jako přírodní rezervace o rozloze 25,35 ha. Jedno z přírodně a krajinářsky nejznámějších území v Praze. Chráněno především pro geomorfologii území a na ní vázané zvláštnosti flóry a fauny. V odkrytých buližníkových skalách zde byly nalezeny nejstarší známé zkameněliny na území bývalé ČSSR. Šestákova a Kozákova skála.

 

1,8 km Dívčí skok

Místo, ke kterému se váže pověst o Ctiradovi a Šárce. Právě zde nešťastná Šárka ukončila svůj život, buď zkameněla nebo skočila ze skály dolů.

1,8 km Dívčí skok, usedlost
výletní restaurace dívčí skok Divoká Šárka 3, čp. 41. Usedlost pocházející z konce 16. stol. Později přestavěno na mlýn, který byl koncem 19. století změněno na výletní restauraci Na Dívčím skoku, která je zde dodnes.

 

0 km Čertův Mlýn

Divoká Šárka 4, čp. 39. Původně Tučkův mlýn, jehož jádro vzniklo v 17. stol. Později mlýn přeměněn na restauraci zrušenou v roce 1945. Od roku 1970 je objekt památkově chráněn. V současnosti slouží jako soukromé sídlo.

2,8 km Želivka
usedlsot želivka Divoká Šárka 5, čp. 37. Původem středověký dvůr, patřící strahovským premonstrátům. Současné budovy pochází z 19. stol. a pozdější doby.

 

4,1 km PP Vizerka

Přírodní památka o rozloze 3,09 ha, vyhlášeno v roce 1988. Je zde chráněno zachování teplomilné flóry a fauny. Vizerka je chráněna také jako součást souvislého pásu sadů a lesů od Divoké Šárky po Jenerálku.

4,1 km Vizerka, usedlost
vizerka je další usedlostí na břehu šáreckého potoka Bez adresy. Usedlost, jejíž původ není znám. Současné stavby pochází z počátku 19. stol. a jsou dodnes obývány.

 

5,1 km Jenerálka, usedlost

U Vizerky, čp. 2308. Usedlost vznikla z vinice, patřící klášteru na Strahově. Jméno zřejmě odvozeno od toho, že zde sídlila část rakouského generálního štábu. V současnosti je objekt v perfektním stavu a sídlí zde mezinárodní baptistická škola. Od roku 1964 je usedlost památkově chráněna.

5,1 km PP Jenerálka

Přírodní památka vyhlášená v roce 1968 na rozloze 1,51 ha. Důležité archeologické naleziště artefaktů z paleolitu a neolitu. Zároveň je zde chráněno jako význačný geologický a krajinný prvek s výskytem chráněných druhů rostlin.

5,2 km Další usedlosti v Šáreckém údolí

Zlatnice

Přírodní památka vyhlášená v roce 1968 na rozloze 3,27 ha. Jsou zde chráněny zbytky lesostepních a vřesových společenstev rostlin a živočichů včetně chráněných druhů.

Nad Mlýnem

Přírodní památka vyhlášená v roce 1968 na rozloze 3,91 ha. Chráněno jako krajinný prvek tvořený skalním ostrohem se zbytky skalních stepí a lesostepí.

Dolní Šárka

Přírodní památka. Od roku 1982 chráněný přírodní výtvor o rozloze 6,05 ha, skládá se ze tří menších samostatných celků: Duchoňská a Šatovka představují skalnaté útvary s teplomilnou vegetací a Žežulka je název pastviny nad stejnojmennou usedlostí.

Žitná

V Šáreckém údolí 78, čp. 83. Usedlost vzniklá z vinic v 17. stol. Na pozemku této usedlosti stojí novorenesanční vila Zuzanka čili Mrázovka, postavená koncem 19. sto. Obě usedlosti jsou od roku 1964 památkově chráněny.

Šatovka

V Šáreckém údolí 74, čp. 81. Usedlost založil v 17. století Jan Křtitel de Chateau, po něm nese i jméno. Dlouhou dobu objekt sloužil jako hostinec, v současnosti jde o obytný dům.

9,2 km Žežulka

V Šáreckém údolí 42, čp. 79. Usedlost vznikla spojením tří vinic v 17. století. Kolem roku 1860 byl objekt přestavěn na výletní hostinec. V současnosti slouží k bydlení a je od roku 1964 památkově chráněn.

9,4 km Purkrábka

V Šáreckém údolí 36, čp. 77. Tato usedlost vznikla spojením pěti vinic koncem 16. stol. V 17. stol. se stala majetkem purkrabství, odtud název. V roce 1870 usedlost přešla do soukromých rukou, kde je dodnes.

Záporecký mlýn
Čp. 55, V Šáreckém údolí 100, čp. 55. Mlýn původem z 16. století, kdy zde také byla krčma.

Zuzanka
Usedlost, čp. 83, V Šáreckém údolí 78. Tato vila stojí na pozemku usedlosti Žitná. Novorenesanční stavba vznikla v roce 1875, v současnosti slouží pro obytné účely a je od roku 1964 památkově chráněna.

Vokorinka
V Šáreckém údolí 98, čp. 86. Původně vinice založená roku 1607 Janem Vokorinem. Až po roce 1767 zde začala být budována usedlost, obnovená roku 1913 a sloužící dodnes k bydlení.

Sanytrovka
V Šáreckém údolí 56, čp. 80. I tato usedlost vznikla na místě původní vinice, kterou roku 1642 loupil Matyáš Erl, staroměstský měšťan a sanytrník (sanytr čili ledek sloužil k výrobě střelného prachu), odtud je název usedlosti. Objekt byl ve 20. letech 20. stol. přestavěn do současné podoby obytné vily.

Rakářka
V Šáreckém údolí 76, čp. 82. Další usedlost vzniklá v 16. stol. na místě vinic. V roce 1680 zemřela její majitelka Barbora Apolena z Bajeru na mor a usedlost připadla pozemkové vrchnosti. V roce 1935 bylo nedaleko postaveno koupaliště.

Okolka
V Šáreckém údolí 32, čp. 76. Usedlost vzniklá v 16. století z vinic. Objekt často měnil majitele a v 19. a 20. století přestavován.

Konvářka
V Šáreckém údolí 7, čp. 42. Původní usedlost ze 17. století byla stržena a současná stavba pochází z konce 19. století.

Kaplanka
Usedlost, čp. 162, Pod mlýnkem 17. Postaveno jako výletní restaurace Janem Kaplanem koncem 19. století. V současnosti přestavěno na rodinnou vilu.

Heřmanův dvůr a Na mlýnku
V Šáreckém údolí čp. 84. a 85. Původně vinice a jedna usedlost z poloviny 16. století, v roce 1849 rozděleno na mlýn a dvůr.

Dubový mlýn
Ul. K Dubovému mlýnu 4, čp. 2304. Jedna z nejstarších usedlostí v Šárce, mlýn založen asi již v 15. stol. jako majetek strahovských premonstrátů. Z této usedlosti pochází otec skladatele Josefa Myslivečka. V současnosti je objekt přestavěn na rodinnou vilu.

10 km Břetislavka

V Šáreckém údolí 1, čp. 764. Původně zřejmě vinice v 2. polovině 19. stol. přestavěná na restauraci, která je v provozu dodnes.


Co řekli autoři…

Šárecký potok a jeho okolí jsou na poměry Prahy výjimečnou lokalitou, která obyvatelům města nabízí velký prostor k rekreaci v pozoruhodném přírodním prostředí. Pro pěší je celá trasa velmi dobře průchodná a vede po pohodlných zpevněných pěšinkách. Kupodivu i cesta Dolní Šárkou je příjemná, ačkoliv vede mezi zástavbou po ulici, která je však velmi klidná.

Pro cyklisty:

Cyklisté trasu podél Šáreckého potoku objevili již dávno, a také ji hojně využívají. Pouze se musí dávat větší pozor v úseku Divoké Šárky, kde může hrozit střet s chodci.